Door Fractie op 10 mei 2014

PvdA Haarlem steunt oproep ruimer kinderpardon

Het onderwerp kinderpardon raakt velen, binnen en buiten onze partij. Het gaat ook over iets essentieels: het recht van kinderen die met Nederland zijn vergroeid om hier hun toekomst te mogen voortzetten. Een eind te maken aan hun onzekerheid. Voor onze partij is dat een heel belangrijk punt.

 

We snappen dat waar regels worden gesteld, ook discussie over ‘grensgevallen’ oplaait. Over die grensgevallen kan de staatssecretaris binnen zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ een oordeel vellen. Maar díe grenzen gaan dan over het bepalen wat wel of niet ‘geworteld’ is. Nu dreigen kinderen te worden uitgezet, bijvoorbeeld omdat ze onder het verkeerde ‘toezicht’ vielen. We maken toch geen grensgeval van zoiets bureaucratisch als ‘rijkstoezicht’ of ‘gemeentetoezicht’? Dat heeft met ‘geworteld zijn’ helemaal niets te maken.

In Haarlem zijn vragen over het al dan niet mogen blijven van kinderen volgens onze burgemeester tot nu toe op een goede manier beoordeeld. Daar zijn we blij mee. Maar als we constateren dat dit niet in alle gemeenten zo is, dan moeten ook wij ons uitspreken. Als inwoners en ook als stadsbestuur. Het gaat over een principiële zaak.

Fractie en bestuur van PvdA Haarlem willen een structurele oplossing voor de kinderen die in Nederland geworteld zijn. Dat vonden we al in 2012 (toen we met andere partijen in de raad een initiatief hebben genomen voor een motie ‘kinderpardon’) en dat vinden we nog steeds. Het initiatief van burgemeester Ostendorp van Bunnik, dat de staatssecretaris vraagt om dit goed te regelen, krijgt daarom onze warme steun.

Namens fractie en bestuur,
Artie Ramsodit en Martien Brander

Fractie

Fractie

We zijn met 6 fractieleden in de gemeenteraad (39 leden) vertegenwoordigd. De fractie wordt versterkt door 2 schaduwfractieleden en een fractiemedewerker. De PvdA-fractie houdt elke maandag inloopspreekuur tussen 19:30 en 20:00 uur in de fractiekamer in het stadhuis (ingang Prinsenhof). Aanmelden kan via algemene e-mail of door contact op te nemen met één van de

Meer over Fractie