Door Jeroen Fritz op 5 oktober 2015

PvdA bedankt Haarlemmers voor hulp bij opvang vluchtelingen

Bijna drie weken worden er nu asielzoekers opgevangen in de Koepel. Vele Haarlemmers hebben zich ingezet om deze opvang zo snel mogelijk te maken en de asielzoekers een warm welkom te bieden. Namens de PvdA-fractie heb ik donderdag onze dank aan al deze Haarlemmers uitgesproken in de gemeenteraad.

Drie weken geleden kwam het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor opvang van ca. 350 asielzoekers in de voormalige Koepelgevangenis. Om te voorkomen dat nieuwe asielzoekers op straat zouden moeten slapen, was er binnen enkele dagen noodopvang noodzakelijk. Dezelfde dag nog moest de gemeenteraad een besluit nemen, werden buurtbewoners ingelicht en enkele dagen later kwamen de eerste vluchtelingen in Haarlem aan. Het is bijzonder om te zien hoe snel gemeente en COA kunnen handelen als de nood echt hoog is.

Maar pas echt hartverwarmend vind ik hoe snel er tal van hulpinitiatieven ontstonden in onze stad. Direct nadat bekend werd dat de vluchtelingen naar de Koepel zouden komen, bundelden honderden Haarlemmers via sociale media en in zaaltjes de krachten om deze mensen een warm welkom te bieden. Sommigen zamelden kleding in, anderen organiseerden een barbecue of gaven spontane taallessen. Dit maakt mij trots op de solidaire stad die Haarlem is.

Ook de buurtbewoners verdienen onze dank. Zij kregen binnen enkele dagen honderden nieuwe buren. Dat heeft grote impact op een klein wijkje. Bij veel buurtbewoners die ik afgelopen weken sprak is er begrip voor de noodzaak van de opvang, maar natuurlijk zijn er ook zorgen. Een speciale vermelding verdient de wijkraad Scheepmakersdijk. Zij verrichten belangrijk werk door de zorgen van buurtbewoners te inventariseren en samen met gemeente en COA snel te zoeken naar oplossingen. Inmiddels is er ook een klankbordgroep ingesteld, waarin bewoners geregeld met COA en gemeente overleggen.

Al deze Haarlemmers laten zien waartoe we in onze stad in staat zijn, als we het samen doen. Dat we samen veel meer kunnen dan ieder voor zich. De PvdA is hen daar dankbaar voor.