Door Afgevaardigden op 14 december 2014

Provinciaal programma met Haarlemse invloed

Zaterdag 13 december werden het provinciale verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen vastgesteld. Met ook successen voor Haarlem, want de aanpassingen die we voorstelden op het verkiezingsprogramma werden grotendeels overgenomen. Xander den Uyl en Jan Nieuwenburg staan op verkiesbare plekken op de definitieve kandidatenlijst.

Haarlem vroeg een aantal aanscherpingen op het provinciale verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, waar we willen dat de provincie ook zelf als werkgever zorgt voor werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of op het gebied van duurzaamheid, waar een Haarlems amendement aangaf dat het provinciale beleid beter moet aansluiten op wat in het kader van waterbeheer noodzakelijk is. De IJmond-afdelingen vroegen om een verlaging van de snelheid op de A22 naar 80 kilometer per uur. Indien dit gebeurt, zijn ontwikkelingen rond station Beverwijk mogelijk en anders niet. Dit punt werd ook door Haarlem gesteund en haalde het programma.

Op het gebied van vervoer stelde Haarlem ook een aantal wijzigingen voor. Zo kregen we steun voor de aanleg van fietssnelwegen (zoals waarmee nu is begonnen van Haarlem naar Amsterdam). Een punt dat we verder maakten is dat we willen dat het openbaar vervoer ook echt openbaar is. We zijn groot voorstander van aanvullende vormen van particulier vervoer, maar willen waken voor vervanging van openbaar door particulier vervoer. Ook dat leidt tot een aanpassing in het programma. Haarlem vroeg ook om inzet op een directe treinverbinding tussen Haarlem en Schiphol, door de ‘Hemboog’ bij Amsterdam Sloterdijk te gebruiken. Dat voorstel haalde het niet.

Een belangrijk punt werd ingebracht door de afdelingen van de IJmond, ondersteund door Haarlem. We willen dat de IJmond en Zuid-Kennemerland onderdeel gaan uitmaken van de vervoersregio die gevormd gaat worden. Dit zorgt ervoor dat de Metropoolregio Amsterdam ook als vervoersgebied goed in onderlinge samenhang wordt bezien. Het punt leidde tot discussie, omdat de programmacommissie oordeelde dat het hiervoor nog te vroeg was. De vergadering steunde de wijziging.

Op het gebied van wonen wilden we ook wijzigingen doorvoeren. We wilden dat de prijs voor ‘sociaal bereikbare’ vrije sector huurwoningen minder hoog werd gemaakt. De grens in het programma is van €700,- tot  €900,- en wij wilden dit graag lager stellen tot €850,-. Ook een heel bedrag, immers. De programmacommissie beargumenteerde dat de grenzen aansluiten bij Nibud-definities én dat als we deze grens lager zouden stellen het moeilijk zou zijn om de ambitie van het aantal te realiseren woningen waar te maken. We trokken ons amendement in. Winst haalden we ook. We wilden in het provinciale programma aandacht voor de hofjes. Die hebben we niet alleen in Haarlem, maar ook in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. Sidney Visser schreef eerder over het belang van deze hofjes en de eeuwenoude traditie van naastenzorg. In het programma komt nu erkenning voor die sociale functie. Na vaststelling van het verkiezingsprogramma (de definitieve versie zal binnenkort op de provinciale PvdA-site te vinden zijn) werd de kandidatenlijst vastgesteld. Deze was opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Bernt Schneiders.

Tjeerd Talsma werd met applaus verkozen tot lijsttrekker. Vervolgens werd de lijst, na een aantal stemmingen, zonder wijzigingen vastgesteld. Op de kandidatenlijst staan vier leden van de afdeling Haarlem. Xander den Uyl staat als huidig fractievoorzitter op plek 5, Jan Nieuwenburg staat op plek 7, Eric Bloembergen op plek 19 en Els Veenhoven op plek 21.

Tjeerd Talsma benadrukte in zijn speech dat ‘de handschoenen nu uit gaan’ en dat er in de komende maanden hard en inhoudelijk campagne zal worden gevoerd. We roepen alle leden op om daaraan enthousiast mee te doen, met een mooi programma en goede kandidaten om dat te gaan uitvoeren.

 

De gewestelijk afgevaardigden,

Rinze Marten Witteveen, Barbara van Balen, Heleen de Jong, Martien Brander

 

 

De top-15 van de provinciale  lijst:

1. Tjeerd Talsma
2. Marieke van Duijn
3. Adnan Tekin
4. Aukelien Jellema
5. Xander den Uyl
6. Rina van Rooij
7. Jan Nieuwenburg
8.Sandra Doevendans
9. Nico Papineau Salm
10. Lars Voskuil
11. Huseyin Erarslan
12. Mala Eckhardt
13. Paul Medema
14. Mirjam van Musscher
15. Jan Boeijink

Afgevaardigden

Afgevaardigden

Onze afdeling is in de volgende gremia vertegenwoordigd: congres – Adri Kemps – Rinze Marten Witteveen – Ronald Schreuder (plv) gewest – Adriaan Helmig – Henk van Dantzig – Martien Brander – Rinze Marten Witteveen – Theo Vermey politieke ledenraad – Ronald Schreuder – Eric Bloembergen (plv)  verenigingsraad    (voorheen adviesraad verenigingszaken) – Barbara van Balen

Meer over Afgevaardigden