Door Artie Ramsodit op 6 november 2015

Problemen met kostendelersnorm

De kostendelersnorm raakt iedereen die met de Participatiewet te maken heeft. Haarlemmers vanaf 21 jaar die in een huis wonen met anderen krijgen een korting op hun uitkering. Het idee van de wet is dat je als huisgenoten de kosten kunt delen. Inmiddels is duidelijk dat deze regel uit de participatiewet voor knelpunten zorgt.

Onlangs heeft wethouder Langenacker toegezegd na te gaan wat de gevolgen zijn van de kostendelersnorm in Haarlem.

De problemen met de kostendelersnorm spelen landelijk. Zo meldt de Federatie Opvang dat er veel meer aanvragen zijn voor postadressen door daklozen, sinds de invoering. Dit betekent dat er weer meer mensen op straat komen. We krijgen ook diverse signalen over knellende situaties in Haarlem. Zoals een jongen met een verstandelijke beperking die bij zijn ouders woont. Zij zorgen voor hem en worden gekort op hun bijstandsuitkering omdat ze de woonlasten met hem delen.

In Amsterdam is een zwartboek over de kostendelersnorm overhandigd aan wethouder Vliegenthart. In dit zwartboek staan voorbeelden van knelpunten met de kostendelersnorm. Wethouder Langenacker is gevraagd of ze bij de inventarisatie van knelpunten in Haarlem kan toelichten hoe de gemeente Haarlem handelt in de gestelde casussen uit het zwartboek. Op deze manier krijgen we in kaart wat er aan de hand is en wat er nodig is.

 

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit