Door Ienke Verhoeff op 10 november 2017

Popschool op het Slachthuisterrein

Het popcentrum in het slachthuis komt er nu echt. De PvdA zet zich, samen met GroenLinks en Actiepartij, al jaren in voor een popcentrum met popschool en oefenruimtes voor bandjes. In de begroting 2018 is de financiële dekking hiervoor opgenomen.

Onze voorzet in mei in de commissie Ontwikkeling wordt waarheid. De gemeente blijft eigenaar bij de verkoop van de rest van het Slachthuisterrein van het deel waar de Popschool in zal worden ondergebracht.

In de eerdere voorstellen van het college was sprake van meerdere opties om te komen tot huisvesting van de popschool in een deel van het voormalige slachthuis, het zogenaamde gebouw E. Het risico bij het bespreken van opties, is dat alleen over de voorliggende opties wordt gesproken. Wij hebben gepleit voor een definitieve oplossing, enerzijds omdat we vinden dat er duidelijkheid moet zijn voor Hart t.a.v. de toekomst van de popschool en anderzijds omdat we niet willen dat over 15 jaar dezelfde discussie weer moet worden gevoerd, Immers als een ontwikkelaar wordt ontslagen van de plicht na 15 jaar de popschool, vanaf dat moment om niet, te huisvesten of voor de huurbijdrage opgelegd door de gemeente in jaar 1, dan is het voor deze partij heel verleidelijk om of een hoge huur te vragen die Hart niet kan dragen of de huur wordt opgezegd en de popschool staat weer op straat.

Dit hebben wij weten te voorkomen en dat is een goed signaal voor de oostkant van de stad. Cultuur niet alleen in het centrum, maar ook goed bereikbaar midden in Oost. Een mooie mijlpaal voor de cultuur in onze stad.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff