Politiek Café over Waterschapsverkiezingen Rijnland, 29 januari

19 januari 2023

Op 15 maart a.s. worden de verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten Noord-Holland én het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Politieke instituten die een belangrijke rol gaan vervullen in de verduurzaming van ons land.

Daarom organiseren we op zondag 29 januari 2023 van 15:30 tot 17:00 uur een Politiek Café over de waterschappen en het belang van de verkiezingen hiervoor. De bijeenkomst vindt plaats in ons Clubhuis, Truus Oversteegenstraat 169, 2033 MZ Haarlem.

Op zondag 19 februari organiseren wij een Politiek Café over de Provinciale Staten verkiezingen.

De waterschappen gaan over de kwaliteit van het water, het beheer van de dijken en het regelen van de waterstand. Belangrijke zaken, denk maar aan de hoogte van de waterstand en het spanningsveld tussen natuurbeheer en de agrarische bedrijvigheid. Of de kwaliteit van het water door toedoen van geneesmiddelen en pesticiden.

Programma:

Een interactieve bijeenkomst met de volgende sprekers:

  • Onze lijsttrekker Bruno van Dunné over de taken van de waterschappen en de belangrijkste PvdA thema’s voor de verkiezingen.
  • De kandidaten uit onze regio Jan de Ridder (#4), Jan Willem van Os (#6) en Pepijn Lewis (#7) en hun visie op het belang voor Zuid-Kennemerland.
  • Leden die zich geroepen voelen onderwerpen aan te dragen van belang voor onze regio. De kandidaten en fractieleden kunnen daar dan aandacht aan besteden op zaterdag 18 februari bij hun rondtocht naar belangrijke locaties in onze regio.
  • Napraten met een glaasje bier of wijn.

Je bent van harte welkom.

Het bestuur van de afdeling Zuid-Kennemerland

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de PvdA fractie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en hier voor de kandidatenlijst.