Door Jeroen Fritz op 10 april 2015

Overstappen naar andere bank moet makkelijker

Door de recente schandalen met loonsverhogingen en bonussen bij ABN Amro en ING, willen veel Haarlemmers van bank wisselen. Het doorgeven van een gewijzigd rekeningnummer aan de gemeente blijkt echter lastig. De PvdA wil dat dit simpel digitaal kan.

Ruim 40 procent van de Nederlanders overweegt van bank te wisselen. De belangrijkste reden is de ophef over de salarissen van bestuurders bij banken. De aangekondigde salarisverhoging bij (voormalige) staatsbanken schiet veel mensen terecht in het verkeerde keelgat.

Overstappen naar een andere bank brengt echter veel gedoe met zich mee. Bij de meeste organisaties kan het digitaal, bij de gemeente Haarlem helaas nog niet. Om gemeentelijke belastingen te betalen geven veel Haarlemmers hun rekeningnummer door aan de gemeente. Dit wijzigen blijkt ingewikkeld. Het kan enkel via het formulier dat je één keer per jaar ontvangt bij de belastingbeschikking.

In het coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken om de dienstverlening van de gemeente verder te digitaliseren. Dat is niet alleen goedkoper, maar vooral ook makkelijker voor Haarlemmers. Ik heb wethouder Jeroen van Spijk dan ook gevraagd ook snel de mogelijkheid te bieden om een gewijzigd rekeningnummer digitaal door te geven.