Door Jeroen Fritz op 8 november 2017

Oproep voor lokaal klimaatakkoord

De PvdA wil dat er aan het begin van de volgende raadsperiode een lokaal klimaatakkoord wordt gesloten. Die oproep heb ik deze week gedaan tijdens de behandeling van de begroting. In dit akkoord zouden afspraken moeten worden gemaakt over hoe Haarlem gaat voldoen aan de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs.

Het akkoord zou moeten worden afgesloten met zoveel mogelijk betrokken partijen, zoals bedrijfsleven, corporaties, nutsbedrijven, vervoerders en maatschappelijke organisatie. Aan het begin van deze raadsperiode sloot de gemeente op initiatief van de PvdA een lokaal sociaal akkoord met werkgevers over meer banen voor jongeren en mensen met een arbeidshandicap. Dat is een succes gebleken. Dat voorbeeld willen we nu volgen voor het klimaat.

De gemeente trekt in de Begroting 2018 1,5 miljoen euro per jaar extra uit om Haarlem versneld klimaatneutraal te maken. De PvdA wil dit geld zo inzetten, dat dit ook de tweedeling helpt verminderen. Een goed geïsoleerde sociale huurwoning zorgt immers voor lagere woonlasten voor mensen die het al niet breed hebben. En slimme investeringen in duurzaamheid kunnen extra banen opleveren voor Haarlemmers die nu nog aan de kant staan. Wij willen daarover afspraken maken met zoveel mogelijk betrokken partijen in een lokaal klimaatakkoord.