Door Jeroen Fritz op 13 mei 2016

Oneens met lobby tegen Wet Open Overheid

De fracties van D66, GroenLinks, SP en PvdA in de Haarlemse gemeenteraad zijn verbaasd over de lobby die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert tegen de Wet Open Overheid, die vorige maand in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarom heb ik samen met D66, GroenLinks en SP schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid aan van Linda Voortman (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). Op basis van de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt toegeroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

In Vrij Nederland valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid en ook van plan is om actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel.

Samen met Dilia Leitner (D66), Daphne Huyse (GroenLinks) en Frits Garretsen (SP) stel ik hierover schriftelijke raadsvragen aan het college van B&W. Wij willen van het college weten waarom de VNG deze lobby voert en of dat met instemming van de gemeente Haarlem gebeurt.