Door Ienke Verhoeff op 2 oktober 2017

Ondergronds parkeren of betaalbare woningen?

Wethouder van Spijk heeft een gespreksnotitie opgesteld waarin hij aangeeft wat de opties zijn hoe om te gaan met parkeren bij nieuwbouwprojecten. De PvdA vindt dat parkeren in principe ondergronds moet, maar dat mag niet ten koste gaan van betaalbare woningen.

Door de crisis werd eerder het uitgangspunt verlaten dat in principe parkeren op eigen terrein, ondergronds moet worden opgelost. Het mogelijk maken om te kunnen bouwen had de prioriteit. Nu is de crisis voorbij en pleiten alle partijen om weer als uitgangspunt parkeren onder het maaiveld te kiezen. Maar over de voorwaarden waaronder, wordt niet hetzelfde gedacht.

De PvdA-fractie neemt in deze discussie het standpunt in, dat ondergronds parkeren een prima uitgangspunt is. Daar waar betaalbare woningen in het sociale segment kunnen worden gebouwd, is dat alleen mogelijk als dit de huren niet opdrijft. Het bouwen van woningen beneden de zogenaamde “aftoppingsnorm”, de goedkoopste woningen, heeft de hoogste prioriteit. In een auto of parkeergarage kun je niet wonen.

We hebben de wethouder gevraagd te zoeken naar creatieve oplossingen ook voor de sociale woningbouw. Het streven is zo vaak als mogelijk de auto uit het straatbeeld te houden, zodat er meer ruimte blijft voor een fijne leefomgeving.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff