Nieuws uit de fractie

Door Isabelle Wisse op 19 januari 2021

Gemeenteraad steunt motie van treurnis van PvdA Haarlem na demonstratie Vlooienveld

Op 7 januari 2021 vond er een extra raadsvergadering plaats over de demonstratie op het Vlooienveld op zondagmiddag 3 januari door Vrouwen voor Vrijheid. Bij de demonstratie, tegen de coronamaatregelen, werd onvoldoende afstand gehouden. Raadslid Isabelle Wisse diende een motie van treurnis in wegens het niet tijdig handhaven van voldoende afstand bij de manifestatie. De motie werd door de gemeenteraad gesteund. Het Haarlems Dagblad schreef erover in dit artikel.

Het Haarlems Dagblad publiceerde 16 januari de resultaten van hun online poll met de stelling “Burgemeester Jos Wienen is terecht door de politiek op de vingers getikt over de demonstratie tegen coronamaatregelen in De Hout”. 744 Personen brachten hun stem uit, en daarvan stemde 85% vóór de stelling.

Avondklok

Inmiddels geldt er in heel Nederland, en dus ook  in Haarlem, een avondklok. Helaas gingen de eerste avonden waarbij de avondklok gold gepaard met rellen in verschillende Haarlemse wijken. Afgelopen dinsdag bleven de, op sociale media aangekondigde, rellen uit door daadkrachtig en effectief optreden van de burgemeester en de politie. Dit gebeurde onder andere door het voorkomen van groepsvorming en hergroeperen, het aanspreken van jongeren en het inschakelen van jongerenorganisaties. Wat PvdA Haarlem betreft hebben we nu, na het Vlooienveld, “onze burgemeester weer terug”. PvdA Haarlem complimenteert de burgemeester bovendien met de bezoeken aan ondernemers en bewoners in getroffen wijken, en de gesprekken in de afgelopen dagen met de betrokken maatschappelijke organisaties. De burgenmeester sprak de Haarlemmers toe in deze video.

Oproep PvdA Haarlem aan jonge Haarlemse woningzoekenden

De concept-woonvisie Haarlem 2021-2025 is vrijgeven voor inspraak tot en met 27 januari. PvdA’ers Maarten Wiedemeijer en Dion Heinis roepen jonge Haarlemse woningzoekenden, starters en spoedzoekers op om zich te laten horen.

Woningbouwprocedures in Haarlem versneld

Floor Roduner, wethouder Ruimte Ordening, vroeg het landelijk Expertteam Woningbouw om mee te kijken met een woningbouwtraject in Schalkwijk. Zouden de Haarlemse woningbouwprocedures efficiënter kunnen worden ingericht? Dat onderzoek resulteerde in de concrete mogelijkheden om te versnellen, die inmiddels worden toegepast bij een woningbouwtraject in Haarlem-Noord.

Gemeentelijk meldpunt voor de 111 Haarlemse “toeslag-ouders”

Het Rijk heeft Haarlem 140.000 euro ter beschikking gesteld om Haarlemmers die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire de eerste steun te kunnen verstrekken. In afwachting van de 30.000 euro aan compensatie aan ouders die uiterlijk in mei volgt. Voor Zandvoort is 9.000 euro beschikbaar. Het gaat om 111 ouderparen. Om redenen van privacy mag de Belastingdienst de contactgegevens van deze Haarlemmers niet met de gemeente delen. Wethouder Floor Roduner heeft daarom een speciaal meldpunt ingericht waar deze ouders de komende drie jaar terecht kunnen voor steun.

Status van onze motie “Benut de zon op het station”

Isabelle Wisse diende op 26 juni 2019 samen met andere fracties een motie in die het college opriep de mogelijkheden te onderzoeken voor zonnepanelen op het stationsdak (uit het zicht van de openbare weg).

Drie maanden geleden, op 4 september 2020, kwam er goed nieuws. Helaas volgde er afgelopen week een brief van ProRail, eigenaar van het stationsgebouw, dat de komst van de panelen alsnog voorlopig onzeker is. Dit wil zeggen dat ProRail in elk geval niet verwacht dat de panelen er voor 2023 zullen liggen.

Inzet voor een Haarlemse vaccinatiestraat

PvdA Haarlem vroeg begin dit jaar aan het College of ze zich in wilde spannen voor een eigen, Haarlemse, corona-vaccinatiestraat. Isabelle Wisse vertelde daarover bij radio Haarlem105. De burgemeester heeft in de raadsvergadering van 28 januari toegezegd dat het College zich daar inderdaad voor gaat inzetten.

Status uitvoering motie abortuskliniek Bloemenhove

De gemeenteraad nam in december 2020 een motie aan (raadsbreed, op de ChristenUnie na) die de burgemeester opriep een bufferzone in stellen aan de Haarlemse zijde van de abortuskliniek (zoals die in Heemstede al gold).

Het beoogde doel van de zone was om zo te voorkomen dat demonstranten, de cliënten van de abortuskliniek nog langer konden hinderen. De motie werd mede-ingediend door ons . Als partij van “She-Decides-Ploumen”/ “SuperPloumen” (n.a.v. Ploumen’s internationale actie voor hulp aan abortusprogramma’s in ontwikkelingslanden, toen Trump het liet afweten) laat het zich raden hoe de PvdA over de kwestie Bloemenhove denkt.

Vandaag kwam overigens in het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse president Bidende hulp aan abortusprogramma’s in ontwikkelingslanden weer hervat.

De burgemeester heeft voorgesteld de motie uit te voeren door, in de plaats van een bufferzone, vier demonstratievakken aan te wijzen. Over de uitvoering van de motie door de burgemeester zijn vervolgens veel vragen gerezen. In de gemeente raad, in de pers en bij de abortuskliniek.

De PvdA, GroenLinks, D66 en CDA zagen bij de raadsvergadering van 28 januari niet de noodzaak om de aanvraag voor een interpellatiedebat (meer informatie vergaren over een actuele kwestie) te steunen. Dit omdat de zaak in de vorige Commissie Bestuur uitvoerig is besproken en in de komende commissievergadering ook weer wordt besproken. Daarbij werd tijdens het debat op 28 januari voor het eerst weer digitaal vergaderd, wat niet bevorderlijk is voor een goed debat. Bovendien had de burgemeester deze week zijn handen vol aan de beheersing van de avondklokrellen.

Inmiddels heeft een aantal raadsleden een extra raadsvergadering aangevraagd over de uitvoering van de motie over Bloemenhove. Het is zaak om elkaar snel te vinden in een oplossing die waarborgt dat cliënten van Bloemenhove de kliniek veilig en ongestoord kunnen bereiken, maar die ook de demonstratierechten van anderen niet miskent. In een situatie die juridisch in evenwicht is, zodat de oplossing op de langere termijn in stand kan blijven.

De PvdA Haarlem ziet het voordeel van demonstratievakken in, die achtervolging van cliënten door demonstranten voorkomt. De PvdA vindt echter één vak wel genoeg. En dan niet op 9,5 meter van de ingang van Bloemenhove, maar op 25 meter. Een afstand die door juristen wordt gezien als een goede balans. Tussen de vrijheid van meningsuiting en het betogingsrecht van demonstranten enerzijds. En de rechten van de cliënten van de kliniek op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer en hun rechten uit de Wet Afbreking Zwangerschap anderzijds.

Wordt vervolgd!

 

Dit blog is geactualiseerd op 29 januari 2020

Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

Isabelle maakt deel uit van de commissie Bestuur en van het Presidium.

Meer over Isabelle Wisse