Door Diana van Loenen op 28 september 2015

Nieuwe bestuursstijl voor Haarlem

In het coalitie-akkoord is een nieuwe bestuursstijl aangekondigd: Een nieuwe manier om Haarlemmers die iets vragen aan of van de gemeente tegemoet te treden. Het college ging daar het afgelopen jaar samen met een aantal raadsleden mee aan de slag.

Er zijn rondetafelgesprekken georganiseerd om in beeld te brengen waar de zwakke(re) punten van het gemeentebestuur zitten. Actieve bewoners, vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties en ondernemers hebben hun ervaringen gedeeld. Zo werd duidelijk dat het erg moeilijk is om je weg te vinden in de gemeentelijke organisatie. Er is een algemeen nummer, maar dat biedt niet altijd soelaas. Vooral bij de vragen die wat minder voorkomen, moeten Haarlemmers ook vaak lang op een antwoord wachten. Ook worden zij binnen de organisatie soms van het kastje naar de muur gestuurd.

Op basis van deze rondetafelgesprekken heeft het college een verbeterplan opgesteld. De kern van dit plan is: meer snelheid, directe communicatie en duidelijker maken bij welke ambtenaar de verantwoordelijk ligt om het contact met de vragensteller te houden. Om de snelheid te vergroten wordt sneller het college ingeschakeld, en het is de bedoeling dat de wethouder sneller ter plekke gaat kijken wat er aan de hand is en hoe de kwestie opgelost kan worden. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt verder gewerkt aan de bereikbaarheid en dienstverlening.

De PvdA fractie is positief over de aangekondigde verbeteringen, maar wij zullen dit de komende jaren natuurlijk scherp in de gaten houden. Heeft u een ervaring met de gemeente die u met ons wil delen? Wij horen het graag! Neem contact op met fractielid Diana van Loenen, dianavl@gmail.com.

Diana van Loenen

Diana van Loenen

Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, een financieel gezonde stad. Een stad

Meer over Diana van Loenen