Door Floor Roduner op 17 december 2014

Nieuwe afspraken over beheer en onderhoud

Komende donderdag 18 december worden op stadhuis de nieuwe beheer- en onderhoudscontracten voor 2015 getekend. De afgelopen weken is hier in college en raad veel over gesproken en gediscussieerd. De nieuwe contracten hebben het doel om slimmer en goedkoper met ons beheer en onderhoud om te gaan.

Daarom zijn twee nieuwe zaken veranderd in de contracten:

Ten eerste is gekozen de domeinen meer te clusteren om meer schaal te creëren en eenvoudiger onze partners te kunnen aansturen. Binnen de openbare ruimte wordt nu namelijk met meer dan zeventig contracten gewerkt: ruim twintig met Spaarnelanden en de rest met marktpartijen. Met deze nieuwe indeling gaan Haarlem terug naar vijf, waarbij het deel dat Spaarnelanden en wat de markt doet in omzet hetzelfde blijft als nu het geval is. Spaarnelanden blijft het merendeel van het werk doen. Met de andere aannemers worden ook goede afspraken gemaakt over de kwaliteit en andere belangrijke zaken zoals SROI. Zo besparen we door slimmer te werken veel geld.

Ten tweede is er besloten het onderhoudsniveau in delen van de stad te verlagen. In woonwijken wordt het onderhoudsniveau bij wegen en groenvoorzieningen verlaagd van B naar C kwaliteit. Dit betekent dat de technische en visuele kwaliteit zal achteruitgaan. Denk concreet aan het gebruik van goedkoper materiaal of de vuilnisbak die minder vaak wordt geleegd.

Haarlemmers zullen dus op termijn de effecten hiervan gaan zien. Dit is daarom geen leuke maatregel om te nemen, maar wel een noodzakelijke. De PvdA wil niet alleen dat onze stad er nu mooi uit ziet, maar kiest er daarnaast juist voor een gezonde begroting voor later achter te laten waarin we niet langer meer uitgeven dan dat er binnen kom en de schuld maar blijft stijgen. Bovendien kiezen we er voor om deze maatregel zo slim mogelijk in te voeren.

Harde randvoorwaarde is natuurlijk dat de infrastructuur veilig moet blijven. Mensen moeten door de stad kunnen fietsen of gebruik maken van de parkjes in hun buurt zonder gevaar voor lijf en leden. Met het kwaliteitsniveau C blijven straten en parken technisch veilig. Verder is ervoor gekozen die delen van de stad te ontzien die belangrijk zijn voor de Haarlemse economie. We willen de stad aantrekkelijkheid houden voor bedrijven en toeristen zodat werk behouden blijft. Tot slot heeft de PvdA bepleit dat de alle wegen jaarlijks gaat schouwen, in plaats van eens in de twee jaar wat nu het geval is. Zo wordt de stand van het areaal goed in de gaten gehouden, en wordt daar het onderhoud verricht waar de behoefte het grootst is en wordt het gemeentegeld uitgegeven waar het meeste effectief is.

Floor Roduner

Floor Roduner

Ik ben 32 jaar, geboren en getogen in Haarlem en nu werkzaam op het ministerie van Financien. Mocht ik in de gemeenteraad worden verkozen, dan wil mij vooral inzetten voor het op orde houden van de gemeentefinanciën. Helpen dat de komende bezuinigingen nu eerlijk en sociaal worden ingevuld, maar ook naar de toekomst toe een stevige en solidaire

Meer over Floor Roduner