Door Jeroen Fritz op 23 april 2015

Niemand moet in Haarlem op straat hoeven slapen

Niemand moet in Haarlem op straat hoeven slapen. De PvdA Haarlem maakt daarbij geen onderscheid tussen mensen. Dat standpunt is met het gisteren in Den Haag gesloten akkoord niet veranderd. Indien nodig willen wij in Haarlem een minimale opvang blijven bieden voor iedereen die op straat staat.

Gisteren sloten VVD en PvdA in Den Haag een akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Veel is nog onduidelijk over wat dit precies voor steden als Haarlem betekent. Aan de ene kant stelt het kabinet lokale bed-, bad- en broodvoorzieningen voor uitgeprocedeerden te willen sluiten. Aan de andere kant wordt er ook gesteld dat de burgemeester de bevoegdheid houdt om in individuele gevallen mensen tijdelijk op te vangen vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en de zorgplicht voor de gemeente. Dat lijkt weer te betekenen dat een minimale opvang mogelijk blijft. Komende tijd zal hier meer duidelijkheid over moeten komen.

Maar wat ze in Den Haag ook bedenken, voor de PvdA in Haarlem staat één ding voorop: wij zullen nooit accepteren dat mensen in onze stad op straat hoeven te slapen. De gemeente heeft immers een zorgplicht, en daarbij maken wij geen onderscheid tussen mensen. Anderhalf jaar geleden nam de gemeenteraad daar al een motie over aan. Het college werkt nu hard aan een nieuwe opvangvoorziening. Niet alleen voor deze groep, maar ook voor andere groepen die nu op straat staan, bijvoorbeeld na een scheiding. Het in Den Haag gesloten akkoord verandert niets aan die ambitie.