Door Redactie op 20 juli 2017

Moussa Aynan verder als zelfstandig raadslid buiten de PvdA-fractie

Vanaf donderdag 20 juli maakt Moussa Aynan geen onderdeel meer uit van de PvdA-fractie maar vormt hij een zelfstandige fractie in de Haarlemse gemeenteraad. Dat is een van de uitkomsten van de gesprekken die door enkele partijleden (de commissie van goede diensten) zijn gevoerd met betrokkenen na het ontstaan van een vertrouwensbreuk tussen Moussa Aynan en de fractie. Hierover is ook met de leden van de PvdA Haarlem gesproken tijdens ledenvergaderingen op 3 en 19 juli.

De fractie heeft er vertrouwen in dat met Moussa Aynan (als nieuwe fractie) de resterende raadsperiode kan worden samengewerkt, net zoals de fractie dat met andere (linkse) fracties in de Haarlemse gemeenteraad doet. De fractie verliest weliswaar een raadslid van de partij, maar de gemeenteraad verliest geen raadslid met een duidelijk sociaaldemocratische achtergrond.

Moussa was elf jaar een onderdeel van het team. Hij is een actief en zichtbaar raadslid, een echte volksvertegenwoordiger met een groot sociaal hart. Wij bedanken Moussa voor zijn bijdrage aan het werk van de PvdA Haarlem in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes met zijn verdere werk in de Haarlemse gemeenteraad.

Jeroen Fritz, fractievoorzitter
Remy Wilshaus, afdelingsvoorzitter

Redactie

Redactie

De redacteuren vindt u bij wie is wie.

Meer over Redactie