Door Artie Ramsodit op 20 maart 2015

Minder regels, meer werk

Veel mensen zijn op zoek naar werk en weten niet waar te beginnen. Veel werkgevers willen mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen maar komen dan in een woud van regels terecht. Tegelijkertijd hebben veel mensen die werk zoeken goede ideeën en helpen ze elkaar. Bijvoorbeeld via zelforganisaties zoals De broekriem en Dreams2work.

De PvdA pleit daarom voor de 1 miljoen euro voor het regionaal werkbedrijf wordt benut om deze kansen en problemen op te pakken. Daarom wil de PvdA een routekaart naar werk, minder regels voor meer werk en het benutten van zelforganisaties. In bijvoorbeeld Zwolle zijn al goede ervaringen opgedaan met hoe minder regels kan leiden tot meer werk.

Haarlem is als centrumgemeente de trekker voor de oprichting van het regionaal werkbedrijf. Dit werkbedrijf moet zorgen voor meer werk. De gemeente, het UWV en werkgevers werken daarin samen. Tot 2016 is hiervoor in totaal 1 miljoen beschikbaar gesteld. De PvdA wil dat dit geld wordt ingezet voor goed werk voor iedereen door ruim baan te maken voor:

  1. De kennis en het netwerk van zelforganisaties van werkzoekenden benutten zoals de broekriem en Dreams2work.
  2. Meer werk door minder regels. Er is nu een pilot regelluw in Zwolle. UWV , gemeenten en werkgevers  hebben een aantal regels geschrapt en van de resterende regels is een aantal versoepeld.
  3. Een heldere routekaart naar werk voor werkzoekenden in wijken met veel werkloosheid.
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit