Door Floor Roduner op 11 december 2016

Meer speeltuinen voor Haarlemse mugjes

Alle kinderen hebben recht om een goede speelplek in de buurt te hebben. De PvdA vindt goed buiten kunnen spelen belangrijk, omdat kinderen zich zo lichamelijke en sociaal verder kunnen ontwikkelen. Maar in Haarlem zijn er in sommige buurten onvoldoende speelplekken.

In Haarlem Noord zijn bewoners daarom een petitie gestart om bij de herinrichting van het Schoterbos een extra speeltuin te maken. De PvdA steunt dit prachtige initiatief en wil dat er ook in de rest van de stad speelplekken bijkomen.

In 2013 heeft de gemeente een nota geschreven over het speelruimtebeleid in Haarlem. Daarin bleek dat er op sommige plekken in de stad nog onvoldoende speelplekken zijn. Een plan was opgesteld hoe dit te verbeteren, maar helaas was de financiële situatie van Haarlem destijds onvoldoende om dit plan te betalen. Gelukkig gaat het ondertussen financieel steeds beter met Haarlem. Daarom heeft de PvdA in de commissie beheer de verantwoordelijk wethouder aan deze dit plan herinnerd. De wethouder heeft daarop aangeven dat zij de speeltuinen niet zal vergeten de eerstkomende keer dat er financiële meevallers zijn. Met een beetje geluk is dat al komend voorjaar bij de Kadernota.

Op dit moment loopt echter ook al de voorbereiding van de herinrichting van het Schoterbos. Dat biedt een mooie kans om het goed aan te pakken en gelijk ook een extra speelplek te realiseren. Bewoners in de buurt van het Schoterbos hebben hiervoor een petitie opgesteld en aangeboden aan de wethouder. Ook hier heeft de wethouder na een vraag van de PvdA aangegeven dat zij gaat proberen dit bij het definitieve ontwerpplan te realiseren.