Meer manieren (vinden) om zonne-energie op te wekken in Haarlem

Door Isabelle Wisse op 26 april 2019

De PvdA zet zich in voor meer zonnepanelen in de stad. 

Haarlem staat aan de vooravond van een energietransitie. We moeten, net als elke andere gemeente in Nederland, voor 2050 van het aardgas af, en overstappen op niet-fossiele, alternatieve energiebronnen. Bronnen die geen CO2/broeikasgassen uitstoten. 

Deze zomer komt het College met een energiebronnen-kaart, waarop de duurzame bronnen staan vermeld waarmee we voortaan onze woningen en overige gebouwen zullen verwarmen. 

We kunnen bijvoorbeeld in de Waarderpolder de restwarmte van bedrijven met grote server-ruimtes gebruiken om naastgelegen gebouwen te verwarmen. Er wordt onderzocht of we in Meerwijk corporatiewoningen kunnen verwarmen met aardwarmte, nadat deze woningen eerst goed geïsoleerd zijn.

Het College heeft, vooruitlopend op de bronnenkaart, aangegeven in elk geval in te zullen zetten op de opwek van zonne-energie. Zoveel mogelijk zonnedaken dus. PvdA en CDA noemden afgelopen vrijdag in het Haarlems Dagblad het Haarlemse stationsdak als een groot potentieel zonnedak. En de mogelijkheden voor drijvende zonnepanelen, op plassen die niet voor de vaart worden gebruikt. 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190404_88499106/plan-pvda-en-cda-leg-zonnepanelen-neer-op-dak-van-station-haarlem?utm_source=google&utm_medium=organic

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden: Denk aan verticale zonnepanelen, die in gevelwanden kunnen worden verwerkt, solaire fietspaden waarbij je over zonnepanelenpaden fietst, zonnepanelen op vangrails, of solaire dakpannen die gebruikt kunnen worden op daken die onder beschermd stadsgezicht vallen. Er bestaan zelfs zonne-energie opwekkende ruiten.

We moeten creatief zijn, om ons doel van een klimaatneutraal, aardgasvrij Haarlem te bereiken. Voor zonnepanelenweides en windmolenparken is binnen onze stadsgrenzen geen plek. Maar de PvdA is ervan overtuigd dat de mogelijkheden om lokaal zonne-energie op te wekken in Haarlem voorlopig nog niet zijn uitgeput. En roept het College dan ook op deze mogelijkheden te verkennen, en waar mogelijk te benutten.

Isabelle Wisse

isabelle@pvdahaarlem.nl

Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

Ik ben Isabelle Wisse. Ik maak deel uit van de commissie Beheer (onderhoud, mobiliteit en duurzaamheid). Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie, de Auditcommissie, en de Commissie Geloofsbrieven. Ik ben contactpersoon binnen de fractie voor de 4 Schalkwijkse wijkraden. Bestaanszekerheid voor alle Haarlemmers, en een duurzamer, groener, circulair Haarlem zijn mijn belangrijkste politieke drijfveren.

Meer over Isabelle Wisse