Door Martien Brander op 8 november 2017

Meer geld voor schuldhulp

Veel Haarlemmers hebben problematische schulden. Uit onderzoek is gebleken dat de stress die daarbij komt kijken tot veel meer problemen leidt. Tot gezondheidsklachten aan toe. Om dat aan te pakken zijn maatregelen genomen, die goed werken. Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA ervoor kunnen zorgen dat meer Haarlemmers hiervan gebruik kunnen maken.

Het wijzigingsvoorstel werd naast de PvdA ingediend door D66, GroenLinks,  het CDA en de ChristenUnie. De proef voor jongeren onoplosbare schulden is met € 125.000 uitgebreid. Een even groot bedrag trekt de raad uit om problematische schulden van gezinnen met jonge kinderen aan te kunnen pakken. Juist opgroeien in een gezin met schulden leidt vaak tot problemen later. De gelden worden gestort in een fonds waarmee schulden kunnen worden opgekocht. Er is dan één schuldeiser, die voor rust kan zorgen en die begeleiding kan bieden.

De mogelijkheid ontstond omdat de raad eerder had besloten om € 2 miljoen te besteden aan veranderingen in het sociale domein. Er zijn meer projecten tot stand gekomen. Zo komt er in Meerwijk een zogenaamd ‘Odensehuis’: een plek voor mensen met lichte dementie en hun naasten én een open ontmoetingsplek die de wijk goed kan gebruiken.

Ook wordt sport gebruikt als manier om mensen te betrekken bij de samenleving. We gaan een proef doen met een intensief traject om jongeren op het juiste spoor te krijgen via rugby. En we gaan Triple Threat, een sport- en lifestylevereniging in Schalkwijk helpen om het goede werk dat zij met jongeren in Schalkwijk doen te vervolgen. Ook versterken we de ‘rolmodellen-aanpak’ in Schalkwijk, waarmee we jongeren in die wijk ondersteunen om hun eigen toekomst te pakken.

Zo hebben we geleerd van andere steden hoe die statushouders aan het werk helpen. Dat gaan we ook doen, om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk kunnen bijdragen aan onze samenleving. Ook komt de gemeente nog krachtiger de wijk in om daar de sociale dienstverlening te verbeteren.

Tot slot gaan we meer doen aan het wegnemen van belemmeringen. We gaan een proef doen met heel intensieve begeleiding van leerlingen met een achterstand. En we gaan investeren in het toegankelijk maken van panden voor mensen met een beperking. Want ook daar zijn belemmeringen weg te werken.

Martien Brander

Martien Brander

Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem, waar ik me richt op zorg, welzijn en onderwijs. Ik ben ook voorzitter van de raadscommissie Bestuur. Vorige zomer werd ik directeur bij gemeenten Woerden en Oudewater. Dat blijkt moeilijk te combineren met het raadswerk, dus sta ik nu op een onverkiesbare plek. Toch blijf ik na de

Meer over Martien Brander