Door Remy Wilshaus op 15 november 2015

Laten we praten

Afgelopen vrijdag kwamen in Parijs onschuldige mensen om het leven door terreur. Honderden mensen zijn nog (zwaar) gewond. Laten we praten, ook in Haarlem. Over wat er is gebeurd in Parijs en wat het betekent voor onze samenleving. Tijdens de ledenvergadering van 24 november maken we hier zeker tijd voor.

Tijdens zijn toespraak op de politieke ledenraad zei Diederik Samsom hierover: “Dit waren aanslagen op onze manier van leven. Op de Franse waarden van vrijheid gelijkheid en broederschap. … Tussen alle ongerustheid en angst die we op dit moment voelen moeten we nu weer op zoek naar kracht. Naar zelfbewustzijn. En naar vastberadenheid. En die gaan we hervinden.”