Door Helga Koper op 11 oktober 2013

Kennemerland uit de Kast

Op vrijdag 11 oktober, nationale Coming out dag, kreeg de gemeenteraad, het college van B&W, roze organisaties, vrijwilligers en partners van het COC-Kennemerland een ontbijt aangeboden, waarna wethouder Jack van der Hoek samen met COC-Kennemerland voorzitter Joyce van Solinge de regenboogvlag op het stadhuis hees. Samen met Jeroen Fritz was ik hierbij aanwezig.

Onlangs evalueerde de commissie Samenleving het roze jaar 2012. Een geslaagd jaar met een veelheid aan activiteiten. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we ons inzetten voor emancipatie, integratie en diversiteit in de meest brede zin van het woord. Reden genoeg om de wethouder er nogmaals aan te herinneren dat er vorig jaar tijdens de roze commissie is afgesproken  dat er naast evalueren ook een blik op de toekomst wordt gericht, waarbij het belangrijk is om te borgen wat met zoveel inzet is opgebouwd. De Partij van de Arbeid pleit al jaren voor een vernieuwend breed gemeentelijke diversiteitsbeleid.

Om te beginnen zouden we al het Haarlemse beleid langs een ‘homo-emancipatie en diversiteitsmeetlat’ kunnen leggen en gebruik maken van handreikingen en ervaringen die er al in het land zijn.

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat we blijvend monitoren hoe het staat met de positie van en tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en transgenders in onze stad. Tijdens omnibus onderzoeken zou  in overleg met de diverse ‘roze’ organisaties specifiek aandacht aan homo-emancipatie moeten worden besteed. Zowel binnen de sportwereld als bij de politie blijft het agenderen van geweld en discriminatie tegen homoseksuelen en transgenders belangrijk.  Daarnaast blijft de voorlichting op scholen van groot belang. Uit de onderzoeken die het afgelopen jaar gedaan zijn is met name aandacht voor Roze Ouderen een belangrijk speerpunt.

‘Wat is ’t toch fijn dat er homo’s zijn…..’

COD 1

COD 2

 

Helga Koper

Helga Koper

“Sociaal-democratie is voor mij een stad waar iedereen een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen, of je nu in bv de Slachthuisbuurt woont of in de Koninginnebuurt en waar Haarlemmers er voor elkaar zijn.”   kandidaat 24 GR2014 (lijstduwer)

Meer over Helga Koper