Door op 26 juni 2017

Kadernota 2017: geld voor kwetsbare Haarlemmers, leefbare wijken en klimaat

Nu het na jaren van bezuinigingen financieel weer wat beter gaat met de gemeente Haarlem, profiteren ook kwetsbare Haarlemmers mee. Dat blijkt uit de Kadernota 2017. Er wordt komende jaren meer dan 12 miljoen euro extra geïnvesteerd in zorg, werk en ondersteuning. Daarnaast komt er extra geld voor onder meer leefbare wijken en de strijd tegen klimaatverandering.

Afgelopen jaren waren voor Haarlem niet makkelijk. Er moest fors worden bezuinigd en vele Haarlemmers hebben daar iets van gemerkt. Nu de economie weer aantrekt en de gemeente weer wat meer te besteden krijgt, wil de PvdA eerlijke keuzes blijven maken. Het is daarom belangrijk dat ook kwetsbare Haarlemmers hiervan meeprofiteren. Want eerlijk delen doen we niet alleen als het minder gaat, maar ook nu er weer wat meer geld valt te besteden.

De PvdA is daarom blij dat het college van b&w in de Kadernota maar liefst 12 miljoen euro uittrekt voor zorg, werk en ondersteuning voor Haarlemmers die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Voor dit geld gaat de gemeente onder meer mantelzorgers beter ondersteunen, schulden helpen voorkomen, meer en betere woonvoorzieningen creëren, mensen met een arbeidshandicap aan het werk helpen, jeugdzorg voor jongeren boven de 18 verbeteren en zelforganisaties en buurtinitiatieven ondersteunen.

Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in leefbare wijken. Samen met de coalitiegenoten D66, GroenLinks en CDA stelt de PvdA voor om de bezuinigingen op beheer en onderhoud van de openbare ruimte vanaf volgend jaar geheel terug te draaien. Ook is er extra geld beschikbaar voor speeltuinen, zodat zij speeltoestellen beter kunnen onderhouden en vaker open kunnen.

Tot slot zal de gemeente de lokale strijd tegen klimaatverandering versnellen. Begin deze maand trok klimaatontkenner Donald Trump de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Een onbegrijpelijke en dramatische stap. Maar er was meteen ook een hoopvol signaal. Nog geen dag later verklaarden 125 Amerikaanse steden dat zij hun lokale inzet zouden vergroten om klimaatverandering een halt toe te roepen. Haarlem volgt nu het voorbeeld van deze Amerikaanse steden. In deze Kadernota maken wij 1,5 miljoen euro per jaar extra vrij om onze lokale inzet tegen de klimaatverandering te vergroten en versnellen.