Door Jeroen Fritz op 22 juni 2015

Kadernota 2015: Haarlem blijft sociale stad

Ondanks de noodzaak om te bezuinigen, blijft Haarlem een sociale stad. Dat blijkt uit de Kadernota 2015, die deze week wordt behandeld in de Haarlemse gemeenteraad. De gemeente trekt extra geld uit voor onder meer werk, zorg, onderwijs, armoedebestrijding en de opvang van mensen zonder dak boven het hoofd.

Haarlem moet pijnlijke keuzes maken om de financiën op orde te brengen. Maar we kiezen er daarbij voor de stad sociaal te houden. Waar bijna een derde van de gemeenten helemaal is gestopt met huishoudelijke hulp, garanderen wij in Haarlem nog altijd een schoon huis voor wie dat nodig heeft. Waar steden als Rotterdam en Utrecht fors bezuinigen op minimabeleid, trekt Haarlem juist extra geld uit om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. En waar veel steden zwembaden of bibliotheken moeten sluiten, houden wij die in Haarlem gewoon open.

De PvdA is bezorgd over de vele financiële onzekerheden rond zorg, werk en jeugd. Sinds 1 januari is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. We hebben toen veel extra geld uitgetrokken om te zorgen dat iedereen de zorg kan krijgen waar men recht op heeft, de reserve sociaal domein. We zijn nu een half jaar bezig, en zien nu al optimisme ontstaan over hoe goed het gaat. We horen zelfs al eens voorzichtig fluisteren dat die reserve misschien wel wat lager kan. Wat de PvdA betreft is dat optimisme echt voorbarig. Zolang er nog zoveel onzekerheden zijn, blijft het geld hard nodig om te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die men nodig heeft.

Wij hebben drie moties ingediend. Ten eerste wil de PvdA dat een mystery guest de bejegening door de sociale dienst gaat meten en verbeteren. Ten tweede stelt de PvdA voor om sociale firma’s, die mensen met een handicap werk of dagbesteding bieden, voorrang te geven bij gemeentelijke opdrachten. En tenslotte wil de PvdA de verbouwing van basisschool Piramide Boerhaave in Schalkwijk vervroegen. Samen met de andere coalitiefracties deden we daarnaast onder meer voorstellen om meer geld uit te trekken voor veiligheid in Schalkwijk en het langer openhouden van cultureel centrum De Egelantier.

Het debat over de Kadernota wordt woensdag 24 juni voortgezet met de reactie van het college van B&W. Donderdag 25 juli volgt de tweede termijn en de stemmingen.