Door Joyce Langenacker op 23 december 2016

Joyce Langenacker blikt terug op 2016

Doorbouwen aan een betaalbaar (t)huis voor iedereen. Meer werkgelegenheid door een aantrekkelijke binnenstad en het bedrijventerrein Waarderpolder, en een sociale stad waarin iedereen meedoet. Deze thema ‘s staan hoog op de politieke agenda. Het is bijna Kerst, tijd om terug en vooruit te kijken.

Doorbouwen

Het afgelopen jaar stond de vraag centraal: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze stad binnen een redelijke termijn een betaalbare woning krijgt? De wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen van 5,5 naar 6,4 jaar. Steeds meer mensen hebben een plekje nodig in onze stad, de corporaties zetten zich in voor leefbare buurten en voldoende aanbod. Maar dat laatste staat onder druk. Daarom zetten we in de nieuwe woonvisie “Doorbouwen aan een (t)huis” in op het bouwen van meer woningen in onze stad. We plannen voor de komende tien jaar 7900 extra woningen in Haarlem, waarvan 1900 sociale huurwoningen en 1200 aan de westkant van onze stad.

Een aantrekkelijke stad is een stad in balans

Dit betekent een goede woonstad met voldoende voorzieningen, maar ook met voldoende bedrijven en banen. We staan nog steeds bovenaan de lijst van beste winkelstad van Nederland. En dat willen we zo houden. Het verlies van V&D heeft er ingehakt, zowel omdat veel mensen zonder baan kwamen, maar ook omdat er een gat in het centrum van onze stad kwam. Met Gather als tijdelijke invulling en Hudson Bay vanaf eind 2017, wordt dit gelukkig weer ingevuld. Met een retaildeal en goede samenwerking met allerlei partijen in onze stad blijven inzetten op evenementen, nieuwe concepten en het ondersteunen van initiatieven uit de straatverenigingen en ondernemers zelf.

Waarderpolder

Een goed bereikbaar en aantrekkelijk bedrijventerrein Waarderpolder blijft essentieel voor onze stad. De goede samenwerking met de industriekring Haarlem (IKH), afzonderlijke ondernemers en onze deelname aan Parkmanagement hebben ons dit jaar veel opgeleverd. Bedrijven in de Waarderpolder kozen met ruime meerderheid voor een nieuwe BIZ, dit betekent dat de collectieve beveiliging door gaat en dat Parkmanagement blijft zorgen voor veiligheid en alles wat daarbij komt kijken, zoals kwaliteit en samenwerking in de Waarderpolder.

De ondernemers op het Figeeterrein stelden samen met de gemeenteraad en het Rijk extra geld beschikbaar om de fietsbrug tussen de Nieuwe Energie en het Figeeterrein mogelijk te maken. Volgend jaar kan deze brug eindelijk gerealiseerd worden. Goed voor de ondernemers, de werkgelegenheid en onze doelstellingen om meer mensen op de fiets te krijgen.

Op de Noordkop werden de eerste kavels verkocht en de leegstand wordt steeds kleiner.

Maar er waren niet alleen goede berichten. De Koninklijke Joh. Enschede moest helaas stoppen met het maken van bankbiljetten. Dat betekent dat hier 200 mensen op zoek moeten naar ander werk. Gelukkig gaat Johan Enschede niet verloren, maar gaat als een van de grootse economische iconen van Haarlem wel verder in veel kleinere bezetting zonder bankbiljetten.

Ik ben er trots op om te zien hoezeer de bedrijven in de Waarderpolder zich willen inzetten om de Waarderpolder ook het komende jaar (inter)nationaal beter op de kaart te zetten. Dit jaar schreven we samen een promotieplan. Volgend jaar gaan we dat uitrollen!

Meer aandacht voor mensen in de bijstand

Mensen laten meedoen in onze stad, ook als ze niet meteen naar betaald werk kunnen en gebruik maken van de kracht van onze stad. Dat zijn in het kort de nieuwe uitdagingen voor onze afdeling Sociale Zaken. We gaan onze klanten dus weer meer spreken, we weten beter wat de kracht van ze is en we kennen de organisaties en initiatieven waar we klanten mee in contact kunnen brengen. Dit moet onze klanten weer meer perspectief bieden en uiteindelijk ertoe leiden dat we betere matches maken tussen de vragen van werkgevers naar personeel en onze mensen in de bijstand. We zijn hiermee in 2016 gestart en we zijn er nog niet, maar ik heb er veel vertrouwen in dat dit in 2017 zijn vruchten af gaat werpen. Dat geldt ook voor onze sociaal wijkteams. Zij zijn nu in alle wijken actief en zoeken de samenwerking met zowel buurtbewoners als met andere organisaties in de wijk. In 2017 zetten we in op een betere bereikbaarheid, op fysieke plekken en willen we de sociaal wijkteams nog meer inzetten op de schuldenproblematiek, op GGZ en de samenwerking met CJG.

Ik wil iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen en ik wens iedereen een mooi kerstfeest en een gezond en gelukkig 2017.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker