Door Jeroen Fritz op 6 juli 2016

Jos Wienen voorgedragen als nieuwe burgemeester

De Haarlemse gemeenteraad draagt Jos Wienen voor als nieuwe burgemeester. Het is de bedoeling dat hij op 21 september aantreedt als burgemeester van Haarlem. De PvdA-fractie feliciteert Jos Wienen met zijn voordracht en verheugt zich op een goede samenwerking.

Jos Wienen (55) is op dit moment burgemeester van Katwijk. Hij studeerde geschiedenis en theologie en was voor zijn burgemeesterschap wethouder in Ridderkerk en vice-voorzitter van de Stadsregio Rotterdam. Hij is lid van het CDA. Wienen verwierf onder meer bekendheid als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De gemeenteraad ziet in Wienen een verbindend boegbeeld en goede belangenbehartiger voor Haarlem.

De PvdA-fractie feliciteert Jos Wienen met zijn voordracht als burgemeester. Wij vertrouwen erop dat hij zich snel thuis zal voelen in onze stad en dat veel Haarlemmers zich in hem zullen kunnen herkennen. De burgemeester heeft belangrijke taken, als burgervader die Haarlemmers verbindt, als hoeder van de veiligheid, als ambassadeur van de stad en als voorzitter van raad en college. Wij wensen Jos Wienen daarbij veel succes en verheugen ons op een goede samenwerking.

Ondanks het goede resultaat, vindt de Haarlemse PvdA-fractie dat de huidige wijze van benoeming van burgemeesters aan verbetering toe is. Het mag wel wat moderner en democratischer. Onlangs presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een advies, waarin verschillende mogelijkheden worden beschreven: verbetering van het huidige systeem, verkiezing door de gemeenteraad of rechtstreekse verkiezing door de bevolking. De keuze tussen de verschillende mogelijkheden kan ook aan de gemeenteraad worden overgelaten. Wij roepen de Tweede en Eerste Kamer op snel aan de slag te gaan met dit rapport en de wijze van benoeming tegen het licht te houden.