Door Hella van de Beek op 19 mei 2016

Hoe gaat het met jongeren van de praktijkschool?

Een goede en passende baan met een goed salaris. Dat is voor álle Haarlemmers belangrijk, maar het is niet voor iedereen gemakkelijk om aan het werk te komen. De gemeente kan hulp bieden, bijvoorbeeld aan jongeren die van de praktijkschool komen. Maar gaat dat goed? Wij interviewden jongeren, werkgevers en anderen!

Vanaf november 2015 heeft een groep van tien Haarlemse PvdA-leden deelgenomen aan Van Waarde Lokaal: een landelijk onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting naar de drie decentralisaties. Want sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieken of ouderen, het bieden van hulp bij het vinden van werk en voor de jeugdzorg. Hoe gaat dat in de praktijk?

Tijdens de eerste ronde van Van Waarde Lokaal stonden de jongeren centraal die van praktijkscholen komen en een plek zoeken op de arbeidsmarkt. Hoe gaat het met deze jongeren? Leden van de PvdA-afdelingen Haarlem, Zwolle/Zwartewater, Schiedam/Vlaardingen/Maassluis, Uden, Rotterdam en Roosendaal interviewden in totaal 33 (oud-)leerlingen van praktijkscholen, werkgevers, directeuren en docenten van scholen, wethouders en gemeenteambtenaren. De interviewers kregen een korte training en de interviews werden afgenomen aan de hand van door de WBS opgestelde vragenlijsten.

In Haarlem zijn acht interviews gehouden. Deze verhalen zijn gepubliceerd op de website van Van Waarde Lokaal. Op die website vind je ook een samenvatting en een uitgebreid artikel over de uitkomsten van alle afdelingen samen. In Haarlem is bijzonder dat er een speciale pilot is ingericht van twee jaar om jongeren die van een praktijkschool afkomen te begeleiden naar werk via een re-integratiebureau. Ook is er een lokaal sociaal akkoord afgesloten. Twintig grote werkgevers in Haarlem hebben zich verbonden aan de afspraak om garantiebanen te bieden.

Hieronder vind je de verwijzingen naar de Haarlemse verhalen op vanwaardelokaal.nl.

 

Het is nog te vroeg om te conclusies te trekken over het effect van de participatiewet voor deze groep jongeren, maar de interviews leveren interessante punten op. Deze zullen we een concreet vervolg geven door op het tweede Haarlemse Kansen Festival in het najaar apart aandacht aan deze jongeren te besteden. Daarnaast maken we een lijst met aanbevelingen voor de fractie.

Op maandag 23 mei start de tweede ronde van Van Waarde Lokaal; hierin staat de ouderenzorg centraal. Vind je het ook leuk om over dit onderwerp betrokkenen te interviewen? Geef je dan op door een e-mail te sturen aan: hellavandebeek@gmail.com.