Door Jeroen Fritz op 5 maart 2015

Jaarverslag gemeenteraad: Jeroen Fritz over zorg en werk

Afgelopen week kon u in De Haarlemmer het jaarverslag van de gemeenteraad lezen. Hierin blikken alle fractievoorzitters kort terug op het afgelopen jaar. PvdA-fractievoorzitter Jeroen Fritz heeft het over samen werken aan meer banen en goede zorg in de buurt.

Jeroen Fritz, PvdA:

Meer banen, goede zorg in de buurt en prettige en veilige wijken. Daar staat de PvdA in Haarlem voor. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente sinds 1 januari gaat over zorg, werk en jeugd. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook een kans om dingen te verbeteren. Zorg dichtbij, in de eigen buurt. En meer werk voor Haarlemmers, ook voor mensen met een arbeidshandicap.

Dit kan de gemeente niet alleen, het lukt alleen als we het samen doen. Een goed voorbeeld daarvan is het lokaal sociaal akkoord. Hierin zijn met bijna 30 grote bedrijven en organisaties afspraken gemaakt over meer banen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen. Zo helpen we samen meer Haarlemmers aan het werk.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om Haarlem klaar te maken voor de nieuwe taken. Om het goed te laten verlopen trekt de gemeente bijna 10 miljoen euro extra uit, bovenop het geld dat de gemeente uit Den Haag krijgt. Zo moet iedereen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Komend jaar zal de PvdA nauw blijven volgen hoe dat gaat. Wij horen dus ook graag uw ervaringen! ”

U kunt het gehele jaarverslag van de gemeenteraad lezen op de website van de gemeente Haarlem.