Door Bestuur op 30 december 2016

Wat is het profiel van een PvdA politicus in Haarlem?

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Bijvoorbeeld door na te denken over het profiel van onze nieuwe raadsleden, lijsttrekker / fractievoorzitter en (wanneer van toepassing) wethouder. Denk je met ons mee?

Op woensdag 1 februari beslissen de leden van de PvdA Haarlem over de profielschetsen die in het najaar worden gebruikt voor het maken van een nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Maar ook voor de lijsttrekker / fractievoorzitter en mogelijk voor een wethouder moeten profielschetsen worden vastgesteld.

Wat kenmerkt een politicus van de PvdA in Haarlem? Wat moet een gemeenteraadslid, lijsttrekker / fractievoorzitter en wethouder juist wél kunnen (en wat is dus minder belangrijk)? Het afdelingsbestuur van de PvdA heeft een eerste concept van de profielen gemaakt. Tot en met 10 januari verzamelen we de reacties, wijzigingsvoorstellen en aanvullingen. Iedereen kan meedenken. Stuur simpelweg jouw ideeën aan Conny Kaper, secretaris van de PvdA Haarlem, door te mailen naar secretaris@pvdahaarlem.nl.

Mede op basis van de ontvangen reacties maakt het afdelingsbestuur een definitief concept dat aan de leden wordt voorgelegd. Op dat document kunnen leden nogmaals wijzigingsvoorstellen indienen. Op 1 februari worden de profielen tijdens de algemene ledenvergadering door de leden van de PvdA Haarlem vastgesteld.

Bestuur

Bestuur

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de bestuursleden.

Meer over Bestuur