Door Diana van Loenen op 15 februari 2016

Internationale taalklas uitgebreid

Elk kind heeft recht op goed onderwijs in Nederland, ongeacht afkomst of land van herkomst. Haarlem maakt zich daarom met een rap tempo klaar voor de komst van kinderen van vluchtelingen en van statushouders.

Anderstalige kinderen in de basisschoolleeftijd worden eerst geplaatst in de Internationale Taalklas. Daar wordt extra aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal voordat zij naar een ‘gewone’ school gaan.

Naar verwachting zullen in de tweede Haarlemse locatie voor de noodopvang van vluchtelingen, de voormalige Boerhaavekliniek, ook gezinnen komen. Ook komen er steeds meer statushouders naar Haarlem. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het verstrekken van een krediet om de voormalige Parkrijk-school klaar te maken voor de nieuwe leerlingen van de Internationale Taalklas. Het gaat om aanpassingen in het gebouw en het plaatsen van noodlokalen. De PvdA vraagt daarbij om speciale aandacht voor het leerlingenvervoer. Kinderen die net in Nederland zijn, voelen zich niet altijd veilig en de leerlingen van de Internationale Taalklas komen uit de hele regio. De PvdA geeft de wethouder mee om ook naar andere mogelijkheden te kijken om de kinderen op school te krijgen, zoals de hulp van vrijwilligers of van bedrijven waarmee Haarlem zakendoet.

In april zullen de kinderen hun eerste schooldag in Haarlem beleven.

Diana van Loenen

Diana van Loenen

Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, een financieel gezonde stad. Een stad

Meer over Diana van Loenen