Door Jan Nieuwenburg op 12 oktober 2014

In memoriam Jan Haverkort – ‘kundig en authentiek’

Zaterdagochtend 11 oktober jl. overleed Jan Haverkort. Jan was in de periode 1978-2002 gemeenteraadslid voor de PvdA en in de periode 1994-2002 wethouder van stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting en cultuur. Jan Haverkort was een kundig en authentiek politicus en bestuurder. De resultaten van zijn inspanningen zijn voor vele Haarlemmers en bezoekers van onze stad goed zichtbaar. Hij was geliefd bij vele stadsbewoners en werd zeer gewaardeerd door mensen met wie hij werkte in en buiten het stadhuis. Ook nadat hij tien jaar geleden verhuisde naar Amersfoort, hield hij met onze stad en de mensen een sterke band en hij was er dus regelmatig.

Jan heeft een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Haarlem. Samen met de woningbouwcorporaties zette hij de stedelijke vernieuwing van Delftwijk in gang. Hjj legde ook de basis voor de visie Schalkwijk 2000+ die het stadsdeel nieuwe impulsen gaf. Jan zette ook funderingsherstel op de politieke agenda. Bij het Ministerie van VROM en de gemeenteraad wist hij een omvangrijk bedrag vrij te spelen waarmee hij de stad en de bewoners van de Leidse- en de Amsterdamse buurt een enorme dienst bewees. De ‘palenrot’ kwam door een bacterie in grenen houten palen en had een verwoestende werking op fundering van veel woonblokken en daarmee de leefbaarheid in de wijken. Door actieve bewonersparticipatie en inzet van bouwburo’s in de wijk en dichtbij mensen, werd de aanpak en sloop/nieuwbouw een succes en de verloedering gekeerd.

Nadat in 2001 het Haarlemse kabelbedrijf was verkocht aan UPC, zette cultuurwethouder Jan Haverkort zich in om de opbrengst aan te wenden voor de noodzakelijke vernieuwing en verbetering van de vier cultuurpodia. Door zijn inzet kon elk podium rekenen op een aantrekkelijk en vernieuwend ontwerp. Jan had een scherp oog voor kwaliteit en de volgorde waarin de oplevering diende te gebeuren. Om de culturele vernieuwing in onze stad door te kunnen zetten en de aantrekkingskracht op jongeren te vergroten, werden door zijn vasthoudendheid eerst de vernieuwde Toneel- en filmschuur in 2003 opgeleverd en in 2005 het vernieuwde poppodium Patronaat. Later volgde oplevering van de Philarmonie en Stadsschouwburg.

Jan was een overtuigd sociaal-democratisch bestuurder. Hij was wijs, zeer vasthoudend, maar ook praktisch en behendig. De oorsprong van zijn vele maatschappelijk activiteiten in de stad lag in de Haarlemse kraakbeweging. Hij geloofde in de confrontatie als motor van vernieuwing en noodzakelijke verandering. Volgens hem kwam zonder wrijving niets tot stand en was dat juist nodig om de samenleving bij elkaar te houden.

De afgelopen week vertelde Jan mij en enkele anderen dat hij nog slechts enkele maanden zou leven. Hij had graag van Haarlem en mensen die hij goed kende persoonlijk afscheid willen nemen en daarvoor werden al plannen gemaakt. Zijn gezondheid ging helaas erg snel achteruit en hij is zaterdagochtend om 08.00 uur in Amersfoort overleden.

We zullen Jan’s wijsheid, humor en grote betrokkenheid bij alle Haarlemse ontwikkelingen erg gaan missen.

Op vrijdag 17 oktober om 13.30 uur vindt Jan’s uitvaart plaats in het Patronaat. Aansluitend wordt hij gecremeerd in familiekring in Haarlem. Daarna is er een borrel vanaf 17.00 uur in Patronaat.

Jan Nieuwenburg

Jan Nieuwenburg

1998-2006: Gemeenteraadslid 2006-2010: Wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Verkeer- en vervoersbeleid, Volkshuisvesting en Monumentenzorg in college van PvdA (1+1), SP (1) en VVD (1) 2010-2014: Loco-Burgemeester en Wethouder Sociale en Economische Zaken, Onderwijs, Jeugdbeleid, Volkshuisvesting en Monumentenzorg in college van D66 (0,8+0,8), PvdA (1) Groen-Links (1) en VVD (1) 2015- mei 2016: lid Provinciale Staten van

Meer over Jan Nieuwenburg