Door Simon van de Kamer op 13 maart 2014

‘Ik wil meer sporthelden huldigen op de Grote Markt’

De ijsbaan in Haarlem Noord lijkt steeds drukker te worden. Misschien niet zo gek na al die gouden medailles die Nederland in Sochi won. Dat inspireert om te gaan schaatsen. Even verderop, aan de muren van de Kennemersporthal staan de portretten van alle generaties Haarlemse sporthelden. Pim Mullier. Yvonne van Gennip. Dennis van der Geest. Wie kent ze niet?

Voor de PvdA is sport echter meer dan een wedstrijd. Sport heeft ook een maatschappelijke functie. We vinden het belangrijk dat de sportwereld samenwerkt met onderwijs, (jeugd)zorg, kinderopvang en re-integratie.

Vooral voor de jeugd moet sport bereikbaar zijn. Daarom willen we twee blokken sportonderwijs op scholen stimuleren. Het schoolzwemmen willen we niet afschaffen, maar vooral aanbieden in wijken waar kinderen niet uit zichzelf op zwemles gaan. Ook moet de jeugdsportpas blijven. Zo’n sportpas kan namelijk gebruikt worden voor verschillende proeflessen. Zo kun je precies bepalen wat je leuk vindt.

Ik wil de wijken meer betrekken als het om sport gaat. Een goed voorbeeld van sporten in de wijk is de populaire basketbalclub Triple Threat in Schalkwijk. Zij combineren sport met opvoeding en het aanleren van goed gedrag. Dat zijn twee vliegen in één klap. Sport is namelijk niet alleen een fysieke aangelegenheid. Je leert er ook respect hebben voor je tegenstander.

Waar een goed sportbeleid toe kan leiden, zien we op die wall of fame van de Kennemersporthal. Daar hangt ook een foto van het honkbalteam dat we onlangs op de Grote markt hebben onthaald. Een prachtig feest dat naar meer smaakt.

Lees verder over onze standpunten over sport in ons verkiezingsprogramma.

Simon van de Kamer

Simon van de Kamer

kandidaat 11 GR2014 “Ik ben Simon van de Kamer, 24 jaar. Ik wil in de raad omdat ik in tijden van bezuiniging ga voor sociale keuzes en solidair beleid. Door samen te werken met Haarlemmers denk ik tot goede ideeën en oplossingen te komen voor onze gemeente. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de bestrijding

Meer over Simon van de Kamer