Door Bas Vereecken op 25 mei 2013

Ideeënfabriek

Als co-voorzitter van de Programmacommissie nodig ik je uit mee te denken over hoe onze stad er over 10 jaar uit moet zien, wat er anders kan of moet? De PvdA Haarlem organiseert een bijeenkomst om ideeën te verzamelen en  te bespreken. Daarmee wil de partij haar verkiezingsprogramma voor 2014 verrijken.

 

Zaterdag 8 juni, van 10.00 tot 14.00 uur
Wijkcentrum Schalkwijk, Leonardo DaVincilaan 73.
Voor koffie en een broodje wordt gezorgd.

In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten de komende jaren meer bevoegdheden van het Rijk krijgen maar het wel met minder middelen zullen moeten doen. Er staat de komende jaren dus veel op het spel!

Bij het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma wil de PvdA graag weten wat bewoners en bedrijven in Haarlem bezig houdt. Hoe moet onze stad er over tien jaar uitzien? Welke ideeën of plannen heb jij om onze stad nog beter of mooier te maken? Wat zit je dwars en wil je echt verbeteren? De Ideeënfabriek staat nadrukkelijk voor iedereen open. We hopen op de komst van allerlei burgers uit vele wijken, en van vertegenwoordigers van organisaties die in onze stad actief zijn. Dus ook niet-leden van de PvdA zijn van harte welkom! Laat het ons weten en kom op zaterdag 8 juni naar de Ideeënfabriek  Praat mee over de toekomst van onze stad en meld je aan voor deze bijeenkomst via secretaris@pvdahaarlem.nl

Het programma zal starten om 10.15 met een paar korte introducties door de fractievoorzitter van de PvdA gemeenteraadsfractie Joyce Langenacker en door wethouder Jan Nieuwenburg. Daarna zijn er voor en na de pauze 6 workshops of ronde tafel gesprekken. Tijdens de lunch daar tussenin, kan iedereen op borden stickers plakken met hun ideeën voor Haarlem. Deelnemers kunnen dus aan twee workshops deelnemen. Aan de orde komen burgerinitiatieven, zorg en welzijn, veilige en prettige wijken, infrastructuur en milieu, kansen voor jeugd, en werk en inkomen. Bij alle workshops kijken we naar de rol die de gemeente daarbij zou kunnen hebben.

De onderwerpen waarover je in workshops kunt meepraten zijn:

1. Gemeenteparticipatie in burgerinitiatieven

Hierin staat de veranderende rol van de gemeente centraal bij het toenemende aantal burgerinitiatieven in de wijk. De tijd van de maakbare samenleving door de overheid is voorbij. Burgers gaan weer meer zelf doen, én, met elkaar. We dagen u uit mee te denken wat voor rol daarbij past voor de gemeente.

2. Zorg en Welzijn 

Hoe zorgen we ervoor dat de decentralisatie van zorg en welzijn (WMO, AWBZ, Jeugdzorg) goed en zorgvuldig plaatsvindt en dat de Haarlemmers die het meeste ondersteuning en zorg nodig hebben, deze ook blijven ontvangen?

 

3. Wonen in veilige en prettige wijken

Hoe houden we wonen betaalbaar? Hoe kunnen we ondanks de crisis op de woningmarkt proberen het woningaanbod op peil te houden? Hoe blijven de buurten en wijken in Haarlem veilig en leefbaar? Hoe houden we onze wijken veilig en leefbaar?

4. Infrastructuur, Openbaar Vervoer en Milieu

Haarlem is een mooie stad! Dat willen we graag zo houden. De beschikbare ruimte is schaars, en allerlei plannen vechten om aandacht. Hoe maken zorgvuldige afwegingen tussen milieu en mobiliteit, economische vitaliteit en een prettig leefklimaat?

5. Kansen voor Jeugd

  • Sterke scholen in zwakke wijken creëren meer kansen
  • Probleemjongeren in Schalkwijk: hoe krijgen die alsnog betere kansen

Twee workshop omtrent Jeugd. De eerste over sterke en aantrekkelijke basisscholen; hoe creëren we aantrekkelijke basisscholen in een zwakkere wijk, wat zijn goede voorbeelden en wensen? En de tweede over jongeren die overlast geven in de wijk; hoe pakken we dat zo goed mogelijk aan, wat zijn de ervaringen nu, en hoe creëren we meer kansen voor deze jongeren en zorgen we gelijk voor meer veiligheid in de wijk?

6. Werk en inkomen 

Steeds meer mensen zijn op zoek naar werk. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Wat kunnen we als gemeente doen om mensen met een uitkering te ondersteunen en weer perspectief te bieden?

 

De Ideeënfabriek wordt georganiseerd door de programmacommissie van de PvdA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitters van de commissie, Bas Vereecken 0627065122 en Bart Bram Spruit 0654668888