Door Ombudsteam op 15 april 2014

Het ombudsteam staat voor u klaar

In het hele land heeft de PvdA ombudsteams ingesteld. Ook de PvdA afdeling Haarlem heeft zo’n team. Zo’n 10 vrijwilligers zijn er , sinds een jaar, enthousiast en actief mee bezig.

 

 

Ombudsteam PvdA Haarlem :

 1. Helpt PvdA leden en niet PvdA leden. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden.
 2. Heeft als functie om te signaleren en vastgelopen processen te helpen versnellen.
 3. Dit versnellen van processen houdt in dat het team regelmatig contact heeft met wooncorporaties, sociale zaken, klachtencommissie politie , energiebedrijven, scholen, zorgverzekeraars, UWV, belastingsdienst en werkgevers.
 4. De werkwijze is als volgt: De hulpzoekende komt spontaan naar het spreekuur (zie genoemde plaats en tijd). Men kan ook een telefonische afspraak maken. Bij een gesprek zitten altijd 2 leden van het ombudsteam.
 5. Garanties voor een goede afloop kan het team nooit geven, maar we hebben de afgelopen periode een flinke groep mensen positief kunnen begeleiden met een bevredigend eindresultaat. Vaak zijn de hulpzoekenden ook erg blij met de extra aandacht, die ze krijgen.
 6. Het volgende voorbeeld geeft een beeld van wat het ombudsteam o.a. doet:
  Op het spreekuur meldt zich een mevrouw, die een probleem heeft met de afrekening van haar energiebedrijf. Ze moet flink bijbetalen en snapt niet hoe dat zo is gekomen. Het energiebedrijf stuurt haar van het kastje naar de muur. Zij vraagt het ombudsteam te bemiddelen. Wij hebben het energiebedrijf zover weten te krijgen, dat ze in actie zijn gekomen. Na controle van de meterkasten, bleken deze niet juist te werken. De fout lag bij het bedrijf. Mevrouw krijgt aan het eind van het jaar een aardig bedrag op haar rekening gestort en de verplichte maandelijkse bijdrage is naar beneden bijgesteld. Ze was erg blij met de geboden bemiddeling en het eindresultaat.

 

Hoe zijn we te bereiken?

 1. Elke vrijdagochtend is er van 10.00-12.00 uur spreekuur in de fractiekamer van de PvdA in het stadhuis (ingang Grote Markt / melden bij de portier)
 2. Bellen kan via nummer 06-29982579. De voice- mail wordt elke vrijdagochtend beluisterd. Daarna volgen de reacties naar de insprekers.
 3. Mailadres: ombudsteam.pvdahaarlem@gmail.com

 

Ombudsteam

Ombudsteam

De mensen die op het spreekuur van het PvdA-Ombudsteam komen, hebben zeer uiteenlopende hulpvragen. Deze kunnen betrekking hebben op huisvesting, uitkering, inkomen of andere problemen. Vaak is de hulpvraag niet duidelijk genoeg overgekomen bij de betrokken instantie. Het ombudsteam kan dan, als onafhankelijke instantie, juist goed werk doen. Mede omdat zij goede contacten heeft met

Meer over Ombudsteam