Door Jeroen Fritz op 27 oktober 2017

Herzien verkeersituatie Kenaupark

Sinds een paar maanden is de weg door het Kenaupark opnieuw ingericht. Ook de aansluiting met de Kinderhuisvest wordt momenteel aangepakt. Het oorspronkelijk doel van de nieuwe inrichting was een mooie rustige 30 km zone te creëren met aandacht voor het monumentale park. De verkeerspolitie en andere experts hebben destijds het nieuwe ontwerp beoordeeld en veilig bevonden.

Helaas lijkt het achteraf niet gelukt de weg veiliger te maken. Veel Haarlemmers maken zich zorgen over de nieuwe weg, vooral het stuk vanuit het spoortunneltje naar het centrum levert regelmatig onveilige situaties op. Ook ik zelf ben extra op mijn hoede als ik met mijn kinderen door het park fiets.

Daarom heb ik de gemeente gevraagd om nog een keer goed te kijken naar de verkeersituatie. Er zijn de afgelopen periode al kleine aanpassingen gedaan, zo ligt er een tijdelijke gele streep op de weg en is de weg bij de bocht wat verlaagd, maar het is de vraag of dat voldoende is.

Op initiatief van de Partij van de Arbeid gaat de raadscommissie beheer volgende week in een verkeerschouw samen met ambtenaren en een verkeerskundige kijken wat er verder verbeterd kan worden aan de verkeersituatie. Ook moet de gemeente na uitspraak van de rechter in een zaak van de Fietsersbond een second opinion doen van de herinrichting. Alles is er dus op gericht de weg echt veiliger te maken. De komende weken worden de lopende werkzaamheden wel afgerond, maar de verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd om ook daarna alle opties voor verbetering open te houden.