Door Hella van de Beek op 4 juni 2014

Hella van de Beek – kandidaat secretaris

Ik ben vorig jaar druk geweest met de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, en dat smaakt naar meer betrokkenheid bij de afdeling Haarlem.

Ik lever graag een bijdrage aan een stabiel en goed georganiseerd bestuur, zodat we onze meeste energie kunnen steken in het contact met leden. Met alle nieuwe taken bij de gemeente en met de nieuwe fractie zou ik vooral willen inzetten op het versterken van de contacten tussen leden en fractie.

De leden hebben een schat aan kennis en ervaringsdeskundigheid en moeten onze voelhorens zijn in de samenleving.

Voor de secretarisfunctie heb ik ruime ervaring met management- en beleidsfuncties (zie mijn CV), ik kan goed organiseren en structuur aanbrengen waar het nodig is en zorg voor goede samenhang en samenwerking.