Door Ombudsteam op 16 september 2013

Hans Spekman op 21 september in Haarlem voor start Ombudsteam

PvdA-voorzitter Hans Spekman komt zaterdag 21 september naar Parkwijk in Haarlem. De Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk ontvangt hem tussen 10 en 12 voor een bezoek aan deze wijk. De bijeenkomst staat tevens in het teken van de officiële start van het PvdA Ombudsteam in Haarlem.

In februari is de PvdA met een proef gestart door elke vrijdagochtend op het stadhuis een spreekuur te houden. Bewoners, ook niet PvdA’ers, kunnen hier terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op de werk- en handelwijze van de gemeente en gemeentelijke bedrijven en instanties zoals woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, scholen, belastingdienst, UWV en werkgevers. Het ombudsteam is ook per e-mail bereikbaar.

De afgelopen maanden is gebleken dat er zich tijdens het spreekuur voldoende bewoners melden die met een probleem of hulpvraag vastlopen. De leden van het ombudsteam verwijzen bewoners niet alleen door naar betrokken instanties maar helpen daarbij door zelf navraag te doen en zo nodig te bemiddelen om de problemen op te lossen.

Het ombudsteam krijgt op deze wijze ook een beeld van de wijze waarop de dienstverlening van de gemeente en andere instellingen wordt ervaren en gaat daarover periodiek rapporteren aan de gemeenteraadsfractie.

Datum: zaterdag 21 september
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Ontmoet Elkaar in Parkwijk, Prinses Beatrixdreef 6, Haarlem

Ombudsteam

Ombudsteam

De mensen die op het spreekuur van het PvdA-Ombudsteam komen, hebben zeer uiteenlopende hulpvragen. Deze kunnen betrekking hebben op huisvesting, uitkering, inkomen of andere problemen. Vaak is de hulpvraag niet duidelijk genoeg overgekomen bij de betrokken instantie. Het ombudsteam kan dan, als onafhankelijke instantie, juist goed werk doen. Mede omdat zij goede contacten heeft met

Meer over Ombudsteam