Door Heleen de Jong op 18 januari 2014

Haarlemse Vrouwen in de PvdA

Een aantal geëngageerde vrouwen bemensen de Haarlemse Vrouwen in de Pvda. Wie zijn zij? Wat willen zij? Wat doen zij?

 

 

 

Wie zijn wij?
– Lenie de Fijter
– Ineke Holstein
– Maaike de Jong
– Sonja Kagie
– Conny Kaper
– Marijke Lodeweegs
Heleen de Jong (contactpersoon bestuur)

Wat willen wij?
Haarlemse Vrouwen in de PvdA willen zich meer profileren binnen de afdeling Haarlem. In een tijd waarin op het gebied van emancipatie nog veel winst te behalen valt willen wij binnen de Haarlemse PvdA een bijdrage leveren aan het positioneren van dit beleid in de breedste zin van het woord. Een van de doelstellingen zal zijn het streven om emancipatie op de politieke agenda te zetten en te houden en het creëren van waardevolle contacten tussen gelijkgestemde, inspirerende en betrokken vrouwen in de PvdA. Ook het toetsen van het verkiezingsprogramma is hiervan een onderdeel. Het is zeker niet de bedoeling om alleen vrouwenkwesties aan te roeren. Vanuit het jarenlange discours van vrouwenproblematiek kan een hoop inzicht worden getransponeerd naar andere debatten over minderhedenkwesties.

Wat doen wij?
– Organiseren van netwerk- en inspiratiebijeenkomsten
– Organiseren van de Haarlemse vrouwendag
– 4/5 keer per jaar bijeenkomen.

Ben je betrokken en wil je meedenken/meepraten neem dan contact op met Sonja Kagie (skagie@upcmail.nl)

Zie hier wat er op ons programma staat.