Door Joyce Langenacker op 4 november 2016

Haarlemse statushouders krijgen plek in Boerhaavekliniek

Iedere Haarlemse statushouders die in de Koepel woont krijgt tijdelijk een kamer in de opgeknapte Boerhaavekliniek. Daarnaast bieden we de Haarlemse statushouders op de Zijlweg ook deze mogelijkheid aan.

Hiermee denken wij als college  het eerder opgeknapte maar leegstaande gebouw  Boerhaavekliniek voor maximaal 14 maanden nog goed te kunnen gebruiken voor maximaal 200 voormalige vluchtelingen die hun plekje vaak in Haarlem al hebben en daarmee hun inburgering gewoon hier voort kunnen zetten.

Het afgelopen jaar heeft het COA fors geïnvesteerd in de Boerhaavekliniek met het idee dat daar circa 450 vluchtelingen zouden worden opgevangen. Door de teruglopende aantallen vluchtelingen in ons land is dit type opvang op dit moment niet meer nodig in Haarlem. Stichting St. Jacob (eigenaar van de voormalige Boerhaavekliniek) stemt in met het tijdelijke gebruik van hun pand tot maximaal 1 januari 2018. Daarna willen zij dit pand slopen en daar een nieuw complex bouwen. In de tussentijd zullen er ongeveer 150 kamers door ons als gemeente Haarlem worden gehuurd waarmee we de statushouders een tijdelijke plek willen geven.

Eind 2017 hebben alle statushouders een sociale huurwoning via een woningcorporaties gekregen of zijn doorgestroomd naar het complex op het Delftplein. Op het Delftplein worden 160 tijdelijke woningen (voor maximaal 15 jaar) door Elan Wonen gebouwd. Deze woningen worden voor de helft  beschikbaar gesteld voor statushouders en voor de andere helft voor Haarlemmers die op de wachtlijst staan van een sociale huurwoning.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker