Door Jeroen Fritz op 19 oktober 2015

Haarlem wordt steeds veiliger

Haarlem wordt steeds veiliger. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen is dit jaar fors gedaald. Ook voelen steeds meer Haarlemmers zich veilig in hun eigen buurt. Dit blijkt uit de cijfers die politie, justitie en gemeente presenteerden in de raadscommissie Bestuur.

Veiligheid is een voorwaarde voor een vrije en sociale samenleving. In een onveilige omgeving kunnen Haarlemmers niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. De PvdA wil daarom dat Haarlem voor iedereen een veilige stad is, niet alleen voor hen die het zich kunnen veroorloven. Het is dan ook goed om te zien dat de veiligheid in Haarlem toeneemt.

Het aantal Haarlemmers dat Haarlem een veilige of zeer veilige stad vindt is 81 procent. Afgelopen jaren is dit percentage gestaag gestegen, in 2010 vond nog slechts 64 procent Haarlem veilig. Zorgelijk is wel dat het gevoel van veiligheid niet overal in de stad even groot is, met name in Schalkwijk ligt het een stuk lager. De PvdA blijft daarom aandacht vragen voor de veiligheid in dit stadsdeel. In het onlangs vastgestelde veiligheidsbeleid van Haarlem krijgt Schalkwijk extra aandacht. Ook maakten wij samen met de andere coalitiefracties extra geld vrij voor de aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast in Schalkwijk.

Niet alleen het gevoel van veiligheid neemt toe, ook de daadwerkelijke veiligheid. Met name het aantal zogenaamde ‘high impact crimes’ is de eerste 9 maanden van dit jaar verminderd ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal woninginbraken nam af met 10 procent, straatroven met 27 procent en overvallen met 38 procent. Een mooi resultaat van de intensievere aanpak door politie en gemeente.

Toch is er ook een negatieve ontwikkeling. Het aantal incidenten met verwarde personen neemt in Haarlem fors toe. Het gaat om problemen met daklozen, verslaafden en mensen met een psychische aandoening. Gemeente, politie en zorgorganisaties zullen komende tijd samen bekijken hoe dit probleem beter aangepakt kan worden.