Door Jeroen Fritz op 16 december 2015

Haarlem jeugdloonvrij

Iedere Haarlemmer verdient een eerlijk loon, ook jongeren. Daarom willen PvdA en SP dat Haarlem zich jeugdloonvrij verklaart. Dit in navolging van onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. Donderdag 17 december nam de gemeenteraad hierover een motie aan.

Jongeren tussen 18 en 23 jaar hebben geen recht op het wettelijk minimumloon. Voor hen geldt het minimumjeugdloon. Een achttienjarige die afhankelijk is van het minimumjeugdloon verdient bij een volledige werkweek een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt. Jongvolwassenen kunnen hierdoor nauwelijks een zelfstandig bestaan opbouwen.

Vorige week spraken jongeren van Young & United in bij de raadscommissie Samenleving. Young & United is een beweging van werkende jongeren, die zich inzet voor een volwassen loon voor jongvolwassenen. Zo vertelde de 18-jarige Luna hoe zij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werkt bij een koffietent in Amsterdam voor slechts vier euro per uur, nauwelijks genoeg om de huur en eten te betalen.

De motie vraagt om als Haarlem zelf het goede voorbeeld te geven, door voor jongeren die werken bij de gemeente het wettelijk minimumloon te geven in plaats van het minimumjeugdloon. Ook willen wij aan leveranciers bij aanbestedingen als voorwaarde stellen dat zij 18-plussers een volwassen loon betalen. Tenslotte vraagt de motie het onderwerp zowel in onze arbeidsmarktregio als richting regering en Tweede Kamer op de agenda te zetten. Soortgelijke moties werden eerder al aangenomen in onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Zwolle.

De motie, die ik samen met Anne Feite Bloem van de SP heb opgesteld, wordt naast PvdA en SP in ieder geval ook mede ingediend door GroenLinks, Actiepartij, OPH, ChristenUnie en Trots.

Bekijk hier de tekst van de motie (PDF).