Door Jeroen Fritz op 26 november 2016

Haarlem gaat door met ‘bed, bad en brood’

Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Niemand in Haarlem zou daarom op straat moeten hoeven slapen. De PvdA Haarlem maakt daarbij geen onderscheid tussen mensen. Daarom ben ik blij dat ons stadsbestuur doorgaat met basale opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, ook nu het kabinet plotseling de financiering daarvan stopt.

Begin deze week werd een akkoord tussen gemeenten en Rijk over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers na anderhalf jaar onderhandelen last-minute door staatssecretaris Klaas Dijkhoff van tafel geveegd. Het kabinet stopt nu de financiering van de opvang en wil zelfs met een wetswijziging komen die gemeenten verbiedt opvang te regelen voor deze groep.

Ik vind dat onbegrijpelijk. Natuurlijk moeten mensen die niet hier mogen blijven het land verlaten, maar hen tot die tijd over straat laten zwerven is voor niemand een oplossing. Het is niet humaan en zal leiden tot meer overlast en mogelijk criminaliteit. Het kabinet kiepert die problemen nu over de schutting van de gemeenten en verbiedt hen tegelijkertijd met een goede oplossing te komen.

Wat ze in Den Haag ook bedenken, voor de PvdA in Haarlem staat één ding voorop: wij zullen nooit accepteren dat mensen in onze stad op straat hoeven te slapen. De gemeente heeft immers een zorgplicht, en daarbij maken wij geen onderscheid tussen mensen. Wij zijn dan ook blij dat burgemeester Jos Wienen heeft aangekondigd de ‘bed, bad en broodvoorziening’ in Haarlem open te houden.