Door Jeroen Fritz op 9 november 2016

Meer invloed voor bewoners op veiligheid

Haarlemse buurten moeten prettig en veilig zijn voor iedereen. Dat kan de gemeente niet alleen, we willen het samen doen met de Haarlemmers. Bewoners weten immers het beste wat er speelt in hun wijk. Daarom wil de PvdA dat bewoners meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt.

Veel Haarlemmers zijn al actief om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Denk aan initiatieven als Whatsappgroepen voor de buurt, Samen Veilig Ondernemen of de buurtvaders in Schalkwijk. De PvdA wil hen nu ook zeggenschap geven over de prioriteiten voor politie en handhaving in de buurt.

Elk jaar stelt de raad de prioriteiten voor politie en handhaving vast. Bewoners hebben hier echter nauwelijks invloed op. Dat is jammer, want zo blijft veel kennis over wat er speelt in de buurt ongebruikt. In Rotterdam hebben bewoners in het project ‘de buurt bestuurt’ de mogelijkheid een top-3 van prioriteiten voor hun wijk te bepalen. Zij kunnen zelfs een deel van de politie-uren naar eigen inzicht besteden aan zaken die zij belangrijk vinden.

Wij dagen onze nieuwe burgemeester Jos Wienen uit om ook in Haarlem buurtbewoners mee te laten beslissen over de prioriteiten voor politie en handhaving. Wij hebben daarom samen met D66, CDA, GroenLinks, OPH en Trots een motie ingediend bij de behandeling van de begroting 2017.

Wil je op de hoogte blijven van het werk van de PvdA?
Meld je dan aan voor onze e-mail nieuwsberichten!