Door Ienke Verhoeff op 5 februari 2018

Funderingsproblemen een grote zorg

In het Rozenprieel heeft Woningcorporatie Ymere onderzoeken laten uitvoeren, waaruit blijkt dat bij een groot aantal woningen die zij willen renoveren de houten palen onder de huizen zijn aangetast. In de jaren negentig toen dit probleem voor het eerst werd benoemd, heette dat de “palenpest”.

De PvdA-fractie vindt dat niet alleen de huurders van corporatiewoningen, maar ook de eigenaren in het Rozenprieel, en in de rest van Haarlem, zeker moeten kunnen zijn van een goede woning op een stevige fundering. Wij ondersteunen dan ook de aansluiting bij een landelijk fonds, waarop eigenaren met een kleine beurs een beroep kunnen doen voor een te dragen lening.

Woningen die in de periode tussen 1900 en 1920 zijn gebouwd zijn verdacht. Veel huizen zijn in die periode gebouwd op grenen palen, die toen werden gezien als palen van goede kwaliteit. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de ergste gevallen aangepakt. Nu blijkt de achteruitgang van de palen die nog wel een tijd mee leken te kunnen, sneller te gaan dan verwacht. De problemen zijn groot als het jou huis betreft. Wij juichen dan ook de steun toe die de gemeente verleend bij het laten uitvoeren van de juiste onderzoeken. Joyce Langenacker heeft het dossier voortvarend opgepakt en wethouder Floor Roduner pakt voortvarend door.

Steun van de gemeente aan woningeigenaren voor onderzoeken en aansluiten bij het landelijk fonds, kost geld, veel geld. Wij hebben de wethouder verzocht op zoek te gaan naar geld voor dit jaar. Bij de Kadernota zullen wij samen met andere partijen, zoeken naar geld zodat ook in de komende jaren er daar waar nodig, steun kan worden verleend.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff