Door Privé: Moussa Aynan op 16 april 2015

Fiscaal parkeren: hoe zit het echt?

Vanmiddag gaan we in de gemeenteraad praten over het invoeren van fiscaal parkeren. Aan de vele reacties op social media en op straat, blijkt dat er veel onduidelijk is. Wat gaat er veranderen in de wijken waar bewoners nu met een vergunning hun auto mogen parkeren?

Voor de bewoners en hun bezoek verandert er niks. De bewonersvergunning blijft geldig en gasten behouden de bezoekersschijf. Ook zal in de wijken waar nu gratis geparkeerd kan worden, niets veranderen.

Wat wel anders wordt, is dat ‘wijkvreemd’ verkeer (niet zijnde bewoners of hun bezoek) wel in deze wijken mag parkeren. Het voorstel is om voor deze wijkvreemde parkeerders het hoge tarief van €3,90 in te voeren. De verwachting is dat door dit hoge tarief wijkvreemd verkeer niet in de wijken rondom het centrum gaat parkeren, maar voor de goedkopere parkeergarages (€2,46 per uur) zal kiezen. Hierdoor zal de parkeerdruk in de wijken niet toenemen.

De zorgen die er rondom fiscaal parkeren leven, nemen we wel serieus. Daarom zal ik aan de wethouder vragen om een nul-meting te verrichten zodat we weten hoe hoog de parkeerdruk nu is, en we in de gaten te kunnen houden of de parkeerdruk niet toeneemt. En als het nodig blijkt het beleid aan te passen, zullen we dat ook doen.

Nog meer vragen? Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de gemeente.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan