Door Joyce Langenacker op 3 juli 2015

Extra geld voor minima

Op 2 juli heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de besteding van de overgebleven minimagelden uit 2014 (in totaal euro 820.000). Het geld gaat naar mensen tussen 100% en 110% van de bijstandsnorm, Platform Minima Organisaties en schulddienstverlening.

De crisis heeft de afgelopen jaren geleid tot fors meer mensen in de bijstand en meer mensen met schulden, maar ook mensen net boven het minimum die het zeer moeilijk hebben. De besteding van de overgebleven minimagelden is dan ook juist op deze ontwikkelingen gericht: mensen een extra financiële bijdrage te geven, te wijzen op de bestaande regelingen en gebruik te maken van een nieuwe vorm van schulddienstverlening, namelijk de Goede Gieren.

Individuele inkomenstoeslag naar 110% voor 2015

In de afgelopen jaren zijn vooral de minima geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Juist deze doelgroep heeft het moeilijk en nu krijgt iedereen die al minimaal drie jaar tot 110% van het minimum zit, in 2015 een financieel steuntje in de rug. De zogenoemde individuele inkomenstoeslag wordt dit jaar van 100% van 110% gebracht. HaarlemPas houders ontvangen een brief waarin de eenmalige tegemoetkoming van de regeling voor 2015 wordt uitgelegd en de regelingen worden toegevoegd aan de voorlichting ‘Omgaan-Met-Geld’ van de preventiemedewerkers van de afdeling Sociale Zaken.

Geld voor Platform minima organisaties

We zetten het Platform Minima Organisaties (PMO) in om met behulp van hun achterban, (organisaties die veel contact hebben met minima) de minima te wijzen op de regelingen. PMO heeft een plan van aanpak gemaakt, daarnaast loopt al een gemeentelijke communicatiecampagne om het bereik van de doelgroep te vergroten.

Goede Gieren

Ook kiezen we naast de bestaande schulddienstverlening voor een nieuwe innovatieve manier om mensen met schulden in onze stad tegemoet te komen. Met de Goede Gieren aanpak starten we een experiment waarin we een aantal situaties die door de Sociaal Wijkteams worden aangedragen, op nieuwe manieren aanpakken.  Goede Gieren is een organisatie die schulden opkoopt van mensen. Voor de aflossing van die schulden wordt maatwerk geleverd en dit gebeurt in samenwerking met de gemeente.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker