Door Joyce Langenacker op 2 april 2016

Extra geld voor leefbaarheid en kwaliteit in de wijken

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestedingsvoorstellen voor activiteiten voor de leefbaarheid en kwaliteit in die wijken waar dat het hardst nodig is. Vanaf 2016 is er vanuit de coalitie elk jaar 1 miljoen beschikbaar voor duurzame stedelijke vernieuwing.

We willen met dit geld samen met burgers en maatschappelijke partners werken aan de leefbaarheid van de stad maar ook aan een mooie en duurzame stad waar mensen graag wonen en werken met meer en beter aanbod van woningen.

Voorbeelden van projecten die een financiële bijdrage krijgen zijn de Dakkas en adoptie Boterplein maar ook leegstand-bestrijding van kantoorpanden in Schalkwijk Midden door samen met alle eigenaren te werken aan een plan waar de leefbaarheid wordt bevorderd en er woningen in dit gebied worden toegevoegd.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker