Door Remy Wilshaus op 17 september 2014

Een nieuw seizoen, een nieuw afdelingsbestuur

Afgelopen zondag 7 september werd het politieke seizoen geopend in het Meterhuis. We kijken terug op een leuke middag met een talkshow over de Haarlemse creatieve economie en live muziek. Een week eerder kwam het nieuwe afdelingsbestuur, bestaande uit vijf leden, samen om de plannen en ideeën voor het nieuwe politieke seizoen uit te wisselen en afspraken te maken over de invulling van een nieuw werkplan. Deze plannen worden in september en oktober uitgewerkt en ook afgestemd met de fractie.

Aan het einde van de zomerperiode hebben Hugo Visscher en Sander van der Wal besloten om hun bestuurslidmaatschap neer te leggen. Voor hen geldt dat zij de taken als bestuurslid niet langer naar tevredenheid kunnen combineren met ander (vrijwilligers)werk en/of hun privé-situatie. Zij hebben aangegeven niet als bestuurslid actief te willen zijn als zij zich hiervoor niet ten volle kunnen inzetten. Daarom hebben zij ervoor gekozen met onmiddellijke ingang als bestuurslid af te treden en zich zo op andere taken te kunnen richten. Het afdelingsbestuur respecteert hun keuze en is blij dat zij als lid verbonden blijven aan de partij en zo mogelijk op een ander moment of op een andere wijze zich weer zullen inzetten voor de vereniging.

Het afdelingsbestuur bestaat op dit moment uit vijf bestuursleden: Bob Hilarius en Heleen de Jong als algemeen bestuursleden, Barbara van Balen als penningmeester, Tessa van den Dolder als secretaris en Remy Wilshaus als afdelingsvoorzitter. Eind november zal er een ledenvergadering worden georganiseerd. Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur het werkplan en de begroting voor het jaar 2015 aan de leden voorleggen. Op basis van dit werkplan en de ervaring van het bestuur in de huidige samenstelling zal door het bestuur een voorstel worden gedaan aan de ALV om wel of niet op korte termijn een verkiezing te organiseren voor nieuwe algemeen bestuursleden.

We kijken er in ieder geval naar uit om samen met alle vrijwilligers een fantastisch nieuw politiek seizoen te beleven!