Door Artie Ramsodit op 22 februari 2016

De voedselbank; werk aan de winkel

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen door tijdelijk voedselpakketten te verstrekken. Tijdens supermarktacties worden klanten gevraagd een paar extra boodschappen te doen. Afgelopen zaterdag heb ik samen met andere PvdA’ers geholpen bij zo’n supermarktactie. Zo zorgen we samen voor een beter leven voor iedereen.

Met flyers vroegen we de klanten extra boodschappen te doen voor klanten van de voedselbank: boter, kaas en eieren. Gemakkelijk om te onthouden en broodnodig om de voedselpakketten compleet te maken. Veel klanten bleken bereid iets extra’s te kopen. Na betaling bij de kassa konden de klanten de extra boodschappen bij ons inleveren. Ook ons aanspreekpunt van de supermarkt zag ik extra boodschappen afrekenen voor de actie, voordat hij na zijn dienst naar huis vertrok. Dat gaf mij een gevoel van verbondenheid. We kunnen allemaal een bijdrage leveren door het doen van wat extra boodschappen.

Wat mij raakte is dat toen wij net binnen waren een jonge vrouw naar ons toe kwam met een doosje eieren en een pakje boter. Toen ze de boter en eieren aan ons gaf vertelde ze: “Mijn moeder en ik hebben toen ik klein was ook hulp gehad van de voedselbank. Ik weet uit eigen ervaring dat het belangrijk is; het heeft ons echt erg geholpen.” Ik vroeg Ezra, de vrijwilligster die vanuit de voedselbank de coördinatie had, wat zij belangrijk vond. In het dagelijks leven werkt ze bij een bank. “Er blijft echt niets aan de strijkstok hangen en het is lokaal,” was haar reactie.

De voedselbank zorgt niet alleen voor voedselpakketten maar bovenal voor solidariteit. Solidariteit tussen mensen waar het financieel goed mee gaat en mensen die het even moeilijk hebben. Ook zorgt de voedselbank voor verbinding tussen mensen die naar de voedselbank komen. Delen geeft soms even lucht. Iedereen heeft recht op een kans om weer op eigen benen mee te doen in de samenleving. Dat is eerlijk maar soms ook lastig als het gaat om het vinden van een veilige plek waar voldoende ruimte en tijd is.

De voedselbank biedt ook een veilige werkplek voor mensen op weg naar werk. Een kijkje van binnenuit is van waarde. Ik heb daarom Alex van Veen gevraagd zijn ervaringen met ons te delen. Hij is werkzaam bij HVO-Querido als trainer/coach met ervaringsdeskundigheid. Als ervaringsdeskundige doet hij vrijwilligerswerk voor TeamED. Doordat hij zelf een moeilijke periode heeft gehad in zijn leven leveren vind ik zijn bijdrage extra waardevol. Zijn ervaringen als vrijwilliger bij de voedselbank in Amsterdam kun je hier en hier lezen. Het bijdragen aan een betere samenleving begint bij het begrijpen van elkaar. Soms helpt het lopen in de schoenen van de ander daarbij.

Wil je meer weten over de Voedselbank in Haarlem, of je in aanmerking komt voor een voedselpakket of hoe je als vrijwilliger kunt helpen? Kijk dan op hun website.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit