Door Martien Brander op 13 oktober 2016

Betere Sociaal Wijkteams

Goede zorg in de wijk, dichtbij mensen en vroeg en actief problemen te lijf gaan. Daarvoor zijn we in 2013 gestart met sociaal wijkteams in Haarlem. En nu zorgen we voor nog betere sociaal wijkteams.

In de wijk erop af, in één plan kijken naar alles wat een gezin nodig heeft en één contactpersoon, zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. We zijn inmiddels drie jaar verder en er zijn acht sociaal wijkteams. De ervaringen zijn positief, maar er is ook ruimte voor verbetering.

Zo moeten de wijkteams meer te zeggen krijgen: zij staan natuurlijk dichtbij de Haarlemmers. Meer zorg en expertise moet in de wijk zelf beschikbaar en bereikbaar zijn: dichtbij de Haarlemmers. En de samenstelling van de wijkteams moet beter bij de wijk aansluiten. Wethouder Langenacker gaat deze verbeteringen voor ons doorvoeren.

Over twee zaken wordt nu nog niet besloten: de ondersteuning bij het aanvragen van zorg en de manier waarop we met klachten omgaan. Daarover wordt gelukkig goed overlegd met de participatieraad.

Het sociaal wijkteam blijft tot 2020 een netwerkorganisatie onder aanvoering van de gemeente. Dat is een veilige keuze voor nu. Wel willen we al snel kijken hoe de teams uiteindelijk georganiseerd moeten worden. Het college heeft dit toegezegd en start hiermee volgend jaar.

De Partij van de Arbeid stemt enthousiast in met dit voorstel (pdf).

Martien Brander

Martien Brander

Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem, waar ik me richt op zorg, welzijn en onderwijs. Ik ben ook voorzitter van de raadscommissie Bestuur. Vorige zomer werd ik directeur bij gemeenten Woerden en Oudewater. Dat blijkt moeilijk te combineren met het raadswerk, dus sta ik nu op een onverkiesbare plek. Toch blijf ik na de

Meer over Martien Brander