Door Fractie op 5 oktober 2015

Bernt Schneiders tijdelijk ook burgemeester van Bloemendaal

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders is door de commissaris van de Koning benoemd als tijdelijk waarnemend burgemeester in Bloemendaal. Hij zal deze functie combineren met het burgemeesterschap van Haarlem.

De Haarlemse fractievoorzitters zijn hierover vooraf door de burgemeester geconsulteerd. In een gezamenlijke verklaring spreken alle fractievoorzitters de bereidheid uit aan deze oplossing mee te werken.

Gezamenlijke verklaring Haarlemse fractievoorzitters:

“De commissaris van de Koning heeft onze burgemeester Bernt Schneiders gevraagd om naast zijn burgemeesterschap van Haarlem tevens het waarnemend burgemeesterschap van Bloemendaal op zich te nemen.

De heer Schneiders heeft met de Haarlemse fractievoorzitters overlegd. De fractievoorzitters hebben in dit overleg zorgen geuit over de risico’s en bezwaren die kleven aan het waarnemen door de burgemeester van Haarlem. Hoeveel tijd gaat het kosten, in hoeverre gaat dit ten koste van zijn aandacht voor Haarlem, enzovoorts? De burgemeester herkent de zorgen en heeft deze in zijn afwegingen meegenomen. Hij heeft aangegeven dat hij allereerst burgemeester van Haarlem is en blijft. Dat gegeven is voor de Haarlemse fractievoorzitters een belangrijk uitgangspunt.

Alles tegen elkaar afwegend is de conclusie van alle fractievoorzitters dat als de commissaris vraagt of de burgemeester bereid is om onze buurgemeente Bloemendaal in deze kwestie te helpen, wij daartoe bereid zijn om hem de benodigde ruimte te bieden. Daarin herkennen wij een regionaal belang dat deze onconventionele stap rechtvaardigt.”

Fractie

Fractie

We zijn met 6 fractieleden in de gemeenteraad (39 leden) vertegenwoordigd. De fractie wordt versterkt door 2 schaduwfractieleden en een fractiemedewerker. De PvdA-fractie houdt elke maandag inloopspreekuur tussen 19:30 en 20:00 uur in de fractiekamer in het stadhuis (ingang Prinsenhof). Aanmelden kan via algemene e-mail of door contact op te nemen met één van de

Meer over Fractie